DCCC's faglige udvalg udgiver en rapport om klinisk anvendelse af kunstig intelligens på kræftområdet. Foto: DCCC

04-03-2024

DCCC’s faglige udvalg udgiver i dag en rapport, der dykker ned i en række eksempler fra udvalgte områder, hvor kunstig intelligens er godt på vej til at blive en integreret del af den kliniske hverdag på landets kræftafdelinger. Rapporten peger også på væsentlige barrierer, der spænder ben for løsningernes sidste del af rejsen fra forskning til klinik. 

Kunstig Intelligens (AI) er hyper-aktuelt. Teknologien flytter ind i mange menneskers dagligdag, både som et redskab i privaten og på jobbet. Sådan oplever mange i sundhedsvæsenet også, at teknologien trænger sig på, ofte med lovning om guld og grønne skove.  

Det er oplagt, at AI skal spille en rolle for dansk kræftbehandling: Danmark er et gennemdigitaliseret land, så vi har både data og viden til at drage nytte af AI. Samtidig er kræftområdet presset af bl.a. personalemangel, og derfor hilses teknologier, der kan mindske arbejdsbyrden, uden at det går ud over behandlingskvaliteten, velkomne.

Men vi skal sikre, at udrulningen af AI på kræftområdet sker i en koordineret og valideret national indsats, så alle danske kræftpatienter får samme adgang til høj og ensartet kvalitet i deres behandlingstilbud. Det har DCCC et særligt ansvar for, og derfor udgiver vi i dag en rapport om klinisk anvendelse af AI på kræftområdet, der stiller skarpt på netop dette.

Rapporten er udarbejdet under DCCC’s faglige udvalg. Cai Grau (professor og overlæge Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Forskningsleder for DCCC Stråleterapi) og Martin Bøgsted (professor og centerleder, Center for Clinical Data Science, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital) har ledet arbejdet med at udarbejde rapporten, hvor førende forskere inden for de relevante områder har bidraget.

Læs rapporten i sin fulde længde ved at klikke her.