Billeder nyheder dccc.dk (1).png

 

11-09-20

DCCC ctDNA forskningscenteret afsætter i 2020 otte millioner kr. til nationale, kliniske studier i kræftdiagnostik, -behandling og -opfølgning gennem måling af cirkulerende tumor DNA i blodet


DCCC dansk forskningscenter for cirkulerende tumor guidede kræftbehandling (DCCC ctDNA) har i 2020 afsat en pulje på 8 millioner kr. til nationale, kliniske studier, der skal undersøge, hvordan man bedst anvender viden om cirkulerende tumor DNA i blodet til håndtering og behandling af patienter. Centeret indkalder nu ansøgninger til området.

De lovende resultater inden for ctDNA-analyse skal testes i store kliniske forsøg og undersøges inden for en række forskellige kræftsygdomme.

"Puljemidlerne er et vigtigt skridt på vejen og giver mulighed for at gennemføre nationale, kliniske studier på tværs af specialer og discipliner. Det giver anledning til både nye samarbejder og spændende projekter, som kommer de danske kræftpatienter til gode på tværs af landet"', fortæller Claus Lindbjerg Andersen, centerleder og professor, DCCC ctDNA og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Den kommende ansøgningsrunde
Ansøgningerne skal være inden for DCCC ctDNA centrerets fem kliniske fokusområder og det er muligt at søge op til 500.000 kr., der kan anvendes til aflønning af projektpersonale.

En ansøgning skal beskrive et konkret klinisk studie, der ønsker at afdække det kliniske potentiale ved ctDNA vejledt patient håndtering og/eller behandling. For at komme i betragtning skal ansøgningen aktivt involvere afdelinger og personer, der var medansøgere på ansøgningen til etablering af ctDNA kræftforskningscenteret.

”Vi håber, at ansøgningerne dækker feltet bredt. Det er vigtigt for os, at de kliniske fordele ved ctDNA dokumenteres for hele kræftområdet fra opsporing til behandling og opfølgning”, fortæller Claus Lindbjerg Andersen.

Behandling og vurdering af ansøgningerne
Ansøgningerne vil blive vurderet og indstillet af DCCC ctDNA forskningscentrets forretningsudvalg, hvorefter styregruppen i centret træffer de afgørende beslutninger om bevillingerne. Ved bedømmelsen lægges der stor vægt på klinisk relevans, gennemførlighed og at studiet er i overensstemmelse med centrets fem kliniske fokusområder.

De støttede projekter bliver offentliggjort på centrets hjemmeside ctdna.dk. Bevillingsmodtagere modtager herefter et bevillingsbrev, som beskriver vilkårene nærmere.

Find ansøgningsopslaget med flere informationer om ansøgningsprocessen og kriterier her. Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2020 kl. 18:00.

Fakta