Ansøgningsfrist: 23. oktober 2020 kl. 18:00
Arrangør: DCCC ctDNA forskningscenter 
Kontakt: Videnskabelig koordinator Iben Kongsfelt, ibenbk@clin.au.dk


DCCC ctDNA forskningscenter indkalder hermed ansøgninger om støtte til gennemførsel af nationale kliniske studier, der har til formål at afdække det kliniske potentiale ved ctDNA vejledt patient håndtering og/eller behandling. Studierne skal være inden for DCCC ctDNA centrerets 5 kliniske fokusområder, og det er muligt at søge op til 500.000 kr, der påtænkes anvendt til aflønning af projektpersonale.

Ansøgningen skal beskrive et konkret klinisk studie med fokus på at afdække det kliniske potentiale ved ctDNA vejledt patient håndtering og/eller behandling. For at komme i betragtning skal ansøgningen aktivt involvere afdelinger og personer der var medansøgere på kræftforskningscenteransøgningen.

De støttede projekter vil blive offentliggjort på centeret hjemmeside og bevillingsmodtagere vil herefter modtage et bevillingsbrev med yderligere informationer.

Deadline er d. 23. oktober 2020 kl. 18:00 og indsendes via wufoo på https://ibenkongsfelt.wufoo.com/forms/s1njsedm0bii1k5/

Find mere detaljeret information om ansøgningskriterier og -processen her.

Læs mere om centret på ctDNA.dk