SUPE_R internatmøde

Stemningen og energien var god på det nationale SUPE-R internat støttet af DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center. Foto: Malene Fischer.

12-03-2018

Det nationale project, SUrveillance with PET/CT and liquid biopsies of stage I-III lung cancer patients after completion of definitive therapy; a Randomized controlled trial, afholdte d. 9-10. februar 2018 SUPE-R internatmøde takket være støtte fra DCCC. 

 

Mødet dannede ramme for at diskutere forskellige aspekter af projektet (herunder logistik og kvalitetssikring) mere detaljeret, end det har været muligt at gøre tidligere. Det resulterede i en identifikation af en række områder, hvor tingene gøres forskelligt og hvor muligt, fx. omkring PET/CT scanningerne, blev en ensretning diskuteret og besluttet.

"Projektet har således taget et vigtigt og uundværligt skridt fremad", fortæller Malene Fischer, overlæge ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet og medarrangør af SUPE-R internatmødet.

"Stemningen på mødet var meget positiv, men også intens - der blev arbejdet og diskuteret. Emner omkring diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med lungekræft blev også vendt", fortsætter Malene Fischer.

"Internatmødet var på mange måder en succes og udbyttet beskrives bedst med følgende ord fra en af deltagerne; utroligt, hvad der kan lade sig gøre, hvis man sætter folk i samme rum og giver dem tid og rum til faglig diskussion", afslutter Malene Fischer.

Bred national og tværfaglig deltagelse
Der var 38 deltagere fra hele landet. Primært læger, men også enkelte molekylærbiologer, en fysiker og en økonom. Der var repræsentanter fra alle regioner og relevante specialer herunder onkologi, lungemedicin, radiologi, thoraxkirurgi, klinisk biokemi og klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Facilitator Peter Grumstrup sørgede for at holde tiden og fokus, når diskussionerne blev rigtig gode samt sikre, at mødet resulterede i en række vigtige beslutninger og helt konkrete arbejdsopgaver.

Kort info om projektet
SUrveillance with PET/CT and liquid biopsies of stage I-III lung cancer patients after completion of definitive therapy; a Randomized controlled trial er et national projekt, der bl.a. er støttet af Novo Nordisk Fonden og har til formål at forbedre opfølgning og behandling af patienter med lungekræft.

SUPE_R internatmødet er støttet af DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center. Læs mere om projektet og bevillingen.