Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 70.000 kr.

I forlængelse af Visionskonferencen for Lungekræft afholdt i maj 2017 blev et nationalt forskningssamarbejde etableret med henblik på gennemførelse af et national, klinisk kontrolleret projekt: SUrveillance with PET/CT and liquid biopsies of stage I-III lung cancer patients after completion of definitive therapy; a Randomized controlled trial (SUPE-R).

Med dette projekt ønsker vi at undersøge, om man ved brug af PET/CT kan finde flere tilbagefald tidligere, og dermed forbedre behandlingsmulighederne for den enkelte patient. Samtidig vil vi indsamle blodprøver og måle livskvalitet.

Deltagende parter
Barbara Malene Fischer, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, mail: barbara.malene.fischer@regionh.dk


Læs mere om SUPE_R internatet

I forbindelse med årsmødet i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) i november 2018 gav Barbara Malene Fischer status på projektet under overskriften "SUPE-R - baggrund, formål, status, fremtid" og kan læses her

Yderligere information om protokollen kan findes her under sygdomsområdet 'lungecancer'