Patient læge overblik over kliniske forsøg.jpg

Fra 2022 vil enhver læge kunne slå op i det nationale overblik over klinisk forskning og finde den bedst egnede forsøgsbehandling til kritisk syge patienter, hvor enhver anden mulighed er udtømt. Foto: Colorbox

07-01-2021

I Danmark findes der ikke noget samlet overblik over igangværende kliniske forsøg. Det betyder, at kritisk syge patienter kan gå glip af muligheden for at modtage forsøgsbehandling, der potentielt kan lindre deres sygdom eller redde liv. DCCC har i flere år arbejdet for at skabe et sådant overblik, og i slutningen af 2020 kom det afgørende gennembrud.


Læger, der står for behandlingen af patienter med livstruende sygdomme, hvor alle evidensbaserede behandlingsmetoder er udtømte, har i dag ikke et samlet sted at lede efter relevante forsøgsbehandlinger. Det er derfor svært for lægerne at finde de kliniske forsøg med nye behandlingsmetoder, der potentielt kan lindre patienternes sygdom eller sågar redde liv. Samtidig kan forskerne gå glip af vigtig viden, der kan hjælpe andre patienter med lignende sygdomme.

Alt det bliver der nu lavet om på. I nær fremtid får både læger og patienter nemlig adgang til et overblik over samtlige kliniske forsøg i Danmark – og så bliver det meget lettere at finde den forsøgsbehandling med de mest lovende udsigter. Overblikket vil dække alle sygdomsområder.

Overblikket vil samtidig bidrage til at sikre en mere lige adgang til sundhed, da alle borgere og patienter på tværs af landet får samme mulighed for at identificere og tilmelde sig kliniske forsøg. Samtidig vil det nye overblik være med til styrke forskningsinfrastrukturen i Danmark til gavn for både forskere og life science-industrien. Et overblik over kliniske forsøg vil samtidig forbedre forholdene for at drive klinisk forskning i Danmark ved et gøre det lettere at rekruttere patienter. Forsøgsoverblikket vil dog ikke i sig selv udgøre en platform, der kan anvendes direkte til patientrekruttering.

DCCC har siden etableringen i 2017 arbejdet systematisk med at afdække barriererne og mulighederne for patienters deltagelse i nationale kliniske forsøg. Ved kliniske forsøg tilbydes kræftpatienter den nyeste diagnostik og behandling, og forsøgene er vigtige for at udvikle og forbedre de forskellige elementer i et kræftforløb.

I slutningen af 2020 faldt den sidste vigtige brik i arbejdet med at skabe et nationalt overblik over kliniske forsøg på plads. Med udgangspunkt i et bredt samarbejde på tværs af staten, regioner og industrien har vi nu både en godkendelse fra Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet og styr på finansieringen. Det betyder, at det nye overblik bliver en realitet i 2022, hvis alt går efter planen – og vi får dermed en ny, fælles infrastruktur for klinisk forskning, som vil skabe værdi for patienterne, de behandlingsansvarlige læger og forskerne.

Ansvaret for at etablere det nationale overblik ligger i en projektgruppe med Sundheds- og Ældreministeriet for bordenden. I denne gruppe indgår en række vigtige samarbejdspartnere, der alle bidrager til at skabe en løsning, der på bedste vis kan understøtte det vigtige arbejde, som forskere og læger yder for at skabe de bedste resultater for patienterne. Overblikket skabes i et samarbejde mellem: Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, National Videnskabsetisk Komité, Erhvervsministeriet, Trial Nation og DCCC.

Etablering af forsøgsoverblikket finansieres af Trial Nation.

Dette under forudsætning af, at opdatering af National Videnskabsetisk Komites database effektueres. Dette projekt er udvalgt af 'Regeringens genstartsteam for life science og biotech' og finansieres via den nye life science-strategi, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i december 2020.

Den godkendte projektbeskrivelsen beskriver en teknisk kvalificeret løsning for etablering af et nationalt forsøgsoverblik. Projektbeskrivelsen står på skuldrene af et ”Målbillede for Nationalt overblik over kliniske forsøg” udarbejdet af Silverbullet for DCCC og Trial Nation.