Bevillingsnyhed_feb_2020.png


Foto: Niels Aage Skovbo/FOKUS FOTO, grafik: DCCC

17-02-2020

To nye nationale projekter modtager støtte fra DCCC til henholdsvis at afdække behandlingsmuligheder med protonterapi til patienter med hovedhals-kræft samt udvikling af opfølgningsmodel til patienter, som er behandlet for kræft i spiserør eller mavesæk. De to projekter bliver en del af i alt 65 projekter og netværk i DCCC, og har potentiale til at flytte behandling og opfølgning for de særlige patientgrupper.


DCCC's første puljeuddeling i 2020 har udløst bevillinger til to nye initiativer. I forbindelse med tildelingen fremhæver bedømmelsesudvalget de vigtige potentialer for at forbedre patienternes muligheder for adgang til behandling og opfølgning nationalt.  

Opfølgningsmodel til patienter behandlet for kræft i spiserør eller mavesæk
Patienter, som er behandlet for kræft i spiserør eller mavesæk, har en høj forekomst af postoperative bivirkninger samt senfølger. Projektet Esogastriclife2020 vil styrke opfølgningen til denne gruppe af patienter, med større fokus på ernæring, senfølger og livskvalitet. Opfølgningsmodellen skal udvikles med udgangspunkt i behovene hos den enkelte patient for at forbedre patienternes funktionsniveau og livskvalitet.

Projektet modtager således støtte til at styrke det nationale og tværfaglige netværk på området samt forberede et nationalt effektstudie, hvor en opfølgningsmodel skal udvikles og testes. Der planlægges omfattende patientinddragelse i udviklingsprocessen samt to follow-up studier før og efter implementering af den nye model.

Tilgængelighed af protonterapi til patienter med hoved-halskræft

Protonterapi er en skånsom form for strålebehandling, og det forventes, at behandlingen kan mindske de senfølger som ses efter strålebehandling. Behandlingen tilbydes kun på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), og for visse patientgrupper, herunder patienter med hoved-halskræft, kun som del af kliniske forsøg. 

Med projektet etableres et nationalt samarbejde blandt stråleklinikker i hele landet, den danske multidisciplinære cancergruppe for hoved-halskræft (DAHANCA), Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS) og DCPT. Projektgruppen modtager støtte til at afdække barrierer for deltagelse i kliniske forsøg og forudsætninger for lige adgang til protonterapi samt udvikling af nationale indsatser i form af interventioner til patienter før og under protonterapi.  

Dette blandt andet med afsæt i forskning, som dokumenterer en betydelig social ulighed hos patienter med hoved-halskræft, herunder forhold som uddannelse og indkomst. Desuden peger forskning på, at geografisk afstand til behandlingen har betydning for antallet af henviste patienter. Projektet skal således undersøge og tilgodese særlige behov og socioøkonomiske forhold hos patientgruppen.   

Mere om de støttede projekter:


Esogastriclife2020

Primær kontaktperson
Daniel Willy Kjær
Aarhus Universitetshospital

Bevilling
200.000

Læs mere

Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg samt forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft

Primær kontaktperson

Anne Wilhøft Kristensen
Dansk Center for Partikelterapi

Bevilling
153.124

Læs mere

Næste ansøgningsfrist

Næste frist for at søge støtte hos DCCC er den 4. maj 2020.

Læs mere om mulighederne for at søge støtte her