Bevillingsår: 2020

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie samt dannelsen af et nyt nationalt, tværfagligt netværk på området med 200.000 kr.

Formålet med dette projekt er at udvikle og teste en opfølgningsmodel til patienter, der er behandlet for kræft spiserøret eller mavesækken. Modellen målrettes håndtering af senfølger og bivirkninger. Med indsatsen forventer vi at patienternes livskvalitet og funktionsniveau forbedres. Vi ønsker at teste effekten i et nationalt videnskabeligt studie.

Med projektet styrkes DMCG'en, der skal understøtte projektet, herunder især patientinddragende aktiviteter, udvikling og implementering af opfølgningsmodellen, samt forberedelse af det nationale effektstudie.

Status 19. juni 2023: Projektet har gennemført et nationalt kortlægningsstudie af nuværende opfølgningsprakisk, herunder etablering af en patientreferencegruppe. Studiet har resulteret i udviklingen af en samlet, national ramme for opfølgning af patienter med ventrikel- og spiserørskræft. Resultaterne af studiet forventes publiceret snarest. Det nationale follow-up studie er i gang, og forventes afsluttet i i løbet af foråret 2023. Initiativet som DCCC har støttet er dermed afluttet. 
Projektets næste skridt er yderliger tilpasning og implementering af den fælles ramme for opfølgningsforløbet i alle centre. 

Tværfaglig organisation
Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe (DEGC)

Deltagende parter

Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

  • Ingeborg Stausholm Binderup, projektsygeplejerske
  • Sarunas Dikinis, klinisk lektor, medlem af DECG-styregruppe samt forskergruppe

Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  • Malene Larsen, udviklingssygeplejerske
  • Michael Hareskov Larsen, ph.d., overlæge, medlem af DECG-forskergruppe

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet

  • Lise Munk Plum, klinisk sygeplejespecialist
  • Michael Patrick Achiam, dr.med., ph.d., overlæge, formand for DECG-styregruppe og medlem af DECG-forskergruppe

Mave- og Tarmkiruri, Aarhus Universitetshospital

  • Ida Hovdenak Jakobsen, ph.d., klinisk sygeplejespecialist
  • Daniel Willy Kjær, ph.d., klinisk lektor, overlæge, medlem af DECG-styregruppe og forskergruppe. Primær kontakt, Mail: Dankja@rm.dk