Bevillingsår: 2020

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 153.124 kr.

I projektet undersøges forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft. Protonterapi tilbydes kun på én klinik i landet, og for patienter med hoved-halskræft er behandlingen kun tilgængelig i kliniske studier.

I projektet identificeres barrierer for patientens indgang i kliniske studier samt accept af et langt behandlingsforløb langt fra hjemmet. Denne viden anvendes til at udvikle nationale indsatser, der bør imødekommes for, at protonterapi bliver tilgængeligt for alle uanset socioøkonomisk status og geografisk distance til behandlingssted.

Tværfaglig organisation
Dansk Center for Partikelterapi, DAHANCA (Danish Head and Neck Cancer Group), DCCC Stråleterapi og Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS)

Deltagende parter 

 • Anne Wilhøft Kristensen, klinisk sygeplejespecialist, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: annkrs@rm.dk
 • Cai Grau, professor, overlæge, dr.med., Kræftafdelingen og Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, leder af DCCC Stråleterapi
 • Susanne Dalton, professor, leder af forskningsgruppen 'Social Ulighed i Kæft', Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter samt leder af Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS), Sjællands Universitetshospital
 • Kenneth Jensen, overlæge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist, post.doc, Medicinsk Endokrinologisk og Intern Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Jeppe Friborg, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Elo Andersen, overlæge, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Universitetshospital
 • Maria Andersen, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Mohammad Farhadi, overlæge, Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Jørgen Johansen, overlæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Jesper Eriksen, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital