Ny Medicin_februar_2020.png

ProTarget skal teste lægemidler på tværs af kræftsygdomme og dermed bidrage til mere målrettet behandling af patienter med uhelbredelig kræft. Foto: Colourbox

19-02-2020

Med projektet ProTarget vil man teste målrettede kræftlægemidler til andre kræftsygdomme. Projektet er forankret i mangeårigt, tæt nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder i Danmark.

Projektet støttes med 1,5 mio. kr. fra Knæk Cancer puljen Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. Et af fokusområderne for puljen har været at kortlægge, hvordan kræftmedicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Netop dette område skal undersøges med projektet ProTarget.

ProTarget vil undersøge danske patienter med fremskreden kræft for de genændringer, hvortil der allerede i dag findes lægemidler, der er godkendt til en anden diagnose. Dermed samler og koordinerer projektet alle de danske off label-behandlinger, hvor der gives et kommercielt lægemiddel til en kræftsygdom på baggrund af en genomisk test.

Værdifulde data om lægemidlers effekt og resistensmekanismer på tværs af kræftsygdomme
Udover at bidrage til lignende internationale initiativer, bidrager ProTarget også med unikke data om helgenomsekventering af alle patienter før og efter behandling med målrettede lægemidler. Dette foregår aktuelt ikke andre steder i samme skala, og kan give vigtig viden om, hvorfor et lægemiddel virker blandt nogle patienter, og særligt hvorfor det ikke virker på andre. Samtidig indsamles der patientrapportede data (PRO) om blandt andet bivirkninger og senfølger.

Projektet forankres i mangeårigt, tæt nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder samt det nationale samarbejde om bioinformatik og gensekventering under det Nationale Genom Centers to centre for helgenomsekventering, Genomisk Medicin på Rigshospitalet og Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. 

Information om det støttede projekt

ProTarget: Et nationalt forsøg med målrettet kræftbehandling baseret på gensekventering

Kontaktperson

Ulrik Lassen
Professor, overlæge
Rigshospitalet

Projektet støttes med 1,5 mio. kr. over tre år.

Fakta

  • Med opslaget Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis ønsker Kræftens Bekæmpelse at understøtte en mere systematisk opsamling af erfaringerne med kræftmedicin, så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag. Der er yderligere én ansøgningsmulighed til puljen med frist den 4. maj. Opslaget kan læses på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Styregruppen for Danish Comprehensive Cancer Center fungerer som tildelingsudvalg for puljen.
  • Off-label behandling er ordination og anvendelse af medicin udenfor godkendt indikation. Off-label brug af kommercielle lægemidler er udbredt i hele verden. Off-label anvendelse kan eksempelvis betyde, at medicinen gives til andre patientgrupper og i andre doser.
  • Der er seks eksperimentelle kræftbehandlingsenheder i Danmark, som er beliggende på Rigshospitalet, Herlev Hospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital