DCCC netværk_web.jpg


08-06-2020

To nye nationale initiativer modtager støtte fra DCCC til at etablere et multidisciplinært netværk inden for fokal behandling af prostatakræft og til at afholde en national hoved-halskræftdag, som samler både patienter og fagfolk på tværs af sektorer til vidensudveksling.


Et nyt multidisciplinært netværk etableres med støtte fra DCCC til at øge viden og kompetencer inden for fokal behandling af prostatacancer. Et stigende antal patienter får udført både diagnostisk MR af prostata samt Prostata Specifikt Membran Antigen (PSMA) PET/CT i forbindelse med deres primære diagnose. Moderne billeddiagnostik med PET- og MR-skanninger hos prostatapatienter giver meget præcis information om, hvor i prostata kræften er lokaliseret.

Der eksisterer et væsentligt uudnyttet potentiale i behandlingen af prostatacancer ved systematisk at anvende denne viden. Netværket modtager støtte til at etablere en stærk fælles fagkultur på tværs af faggrupper og hospitalsenheder samt udarbejde forskningsspørgsmål med henblik på at udvikle nationale protokoller på området.

Fælles forum for vidensdeling om hoved-halskræft blandt patienter og fagfolk
Hoved-halskræft er som udgangspunkt en sjælden sygdom med cirka 1600 nye tilfælde i Danmark om året, fordelt på mange forskellige undertyper, der kræver forskellige behandlinger og giver forskellige udfordringer for den enkelte kræftpatient. Der er derfor stort behov og interesse for vidensdeling på tværs af landet samt mellem patienter, hospitalsvæsen og primærsektor. Projektgruppen modtager støtte til afholdelse af en national Hoved-Halskræftdag, som har til formål at oplyse om symptomer, behandling og rehabilitering af patienter med kræft i mund, svælg og strube. Initiativet kommer fra patienter og sundhedsprofessionelle i fællesskab, og målet er at samle alle relevante aktører på tværs af sektorer, herunder også praktiserende læger og privatpraktiserende tandlæger.

"Behandling af hoved-halskræft er en multidisciplinær udfordring, der kræver involvering af mange aktører – ikke kun i sygehussystemet, men også i primærsektoren og ikke mindst med involvering af patienterne selv. Der er brug for et bredt forum til dette, og initiativet blev sat i søen sidste år. Støtten fra DCCC er lige det skub fremad der skal til, for at få den Nationale hoved-halskræftdag bredt ud og sikre den rette nationale forankring", fortæller Jesper Grau Eriksen, professor, Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital.

Emnerne for dagen udspringer af patienternes ønsker, og næste Hoved-halskræftdag vil blandt andet sætte fokus på mundtørhed, tandbehandling, synkebesvær og ernæring. "At arrangere vores første Nationale hoved-halskræftdag blev en fantastisk udbytterig proces, især fordi arbejdsgruppen på tværs løftede opgaven ved at formidle viden og specifik interesse på alle punkter", fortæller Niels Viggo Jessen, formand for Netværket for hals- og mundhulekræft.

Projektgruppen bygger således videre på de gode erfaringer og den store interesse på tværs af målgrupper: "Både patienten og interessante nye undersøgelses- og behandlingstilbud var i fokus. Det viste sig, at interessen for dagen var overvældende fra relevante faglige interessenter. Det blev en meget udbytterig dag for os alle, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger", siger Niels Viggo Jessen.

Mere om de støttede projekter

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

Bevilling
200.000
Læs mere

National hoved-halskræftdag

Bevilling
193.750
Læs mere

Næste ansøgningsfrist til DCCC's pulje er den 7. september 2020. Læs mere om at søge støtte hos DCCC her