Bevillingsår: 2020

DCCC støtter dette projekt med 193.750 kr. til udbredelse af viden om dette emne på tværs af landet

Bag den danske nationale Hoved-halskræftdag står patienter og fagfolk, som i 2019 søsatte det nye initiativ til gensidig vidensudveksling, hvor emnerne udspringer af patienternes ønsker. Første hoved-halskræftdag blev mødt med overvældende interesse. Målgruppen er tidligere og nuværende patienter, hospitalspersonale og sundhedsprofessionelle fra primærsektoren.

Formålet med Hoved-halskræftdagen er at oplyse om symptomer, behandling og rehabilitering af patienter med kræft i mund, svælg og strube. Hoved-halskræft er som udgangspunkt en sjælden sygdom med cirka 1600 nye tilfælde på landsplan årligt, fordelt på mange forskellige undertyper, der kræver forskellige behandlinger og giver forskellige udfordringer for den enkelte kræftpatient. Der er derfor et stort behov for at binde viden sammen på tværs af landet og sektorer samt på tværs af patient- og faggrupper.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2019 og den store interesse på tværs af målgrupper skal støtten fra DCCC bruges til at styrke og udbrede Hoved-halskræftdagen til hele landet.

Tværfaglig organisation
DSHHO – Dansk Selskab for Hoved- og halsonkologi og DAHANCA – Den Danske Hoved-Hals Cancer Gruppe'


Deltagende parter

  • Jesper Grau Eriksen, professor, Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: jesper@oncology.au.dk
  • Niels Jessen, repræsentant for Netværk for Hals- og mundhulekræft
  • Jørn B. Hede, repræsentant for Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede
  • Jette Vibe-Petersen, centerchef, Center for Kræft og Sundhed, København
  • Jan Nyberg, overtandlæge, Rigshospitalet
  • Christian Godballe, professor, afdeling for oto-rhino-laryngologi, Odense Universitetshospital

Nyheder 
Nye initiativer sætter skub i tværgående vidensdeling om prostatacancer og hoved-halskræft, juni 2020