dkd2019_6_700x374.jpg

26-05-2021

Sidste år spændte coronapandemien ben for Danmarks største kræftkonference, der endte med at blive aflyst. I år får forskere og klinikere på kræftområdet igen mulighed for at vidensdele og netværke, når Danske Kræftforskningsdage vender tilbage som fysisk konference i Odense i slutningen af august.

Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af forløb og områder. Derfor inviterer Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) igen i år til Danske Kræftforskningsdage.

"Med Danske Kræftforskningsdage ønsker vi at skabe rammerne for mere vidensdeling og større samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og regioner – til gavn for patienterne. Dagene er en del af en samlet indsats, hvor DCCC og DMCG.dk i fællesskab arbejder for at forkorte vejen fra forskning til klinik på kræftområdet, en anledning til at nedbryde barrierer, sætte det nationale samarbejde på dagsordenen og skabe nye netværk," siger Cai Grau, der er formand arrangementskomiteen bag Danske Kræftforskningsdage og formand for Fagligt Udvalg i DCCC.

Forskere præsenterer praksisændrende kliniske studier

Over de to dage, som konferencen varer, vil det blive sat spot på, hvordan det går med tidlig diagnostik og screening i Danmark og hvordan vi kan lykkes med at forbedre overlevelsen – også for de svære sygdomsområder.

Som altid er der under konferencen opmærksomhed omkring den dansk kræftforskning. I år er det med et særligt fokus på de danske, nationale, kliniske studier, der har ændrer fremtidens kræftbehandling.

"Det høje niveau inden for kræftforskning er jo det, der driver den kliniske praksis fremad og hele tiden sørger for, at vi kan tilbyde patienterne de bedste forløb herhjemme. Derfor glæder jeg mig over, at vi i år sætter særlig fokus på den uafhængige og nationalt forankrede kliniske forskning, hvor vi i Danmark flere gange har været med til at levere afgørende ny viden," siger Michael Borre, der er formand DMCG.dk.

På programmet er også en drøftelse af, hvad vi skal lære af coronapandemien i forhold til at ændre samarbejdsformer og øget digitalisering af sundhedsvæsnet samt et blik på, hvad fremtiden bringer inden for diagnostik og behandling. Der vil blandt andet være oplæg om CRISPR-metodens betydning for afdækning af genetiske varianter og fokus på genanvendelse af kendte præparater til behandling af kræft (repurposing) – begge områder, hvor den danske basalforskning er med helt fremme internationalt.

OPDATERING: Konferencen er udsolgt.