Hjerteatlas juli 19 web.png


Deltagere på workshoppen fra Dansk Bryst Cancer Gruppe, Dansk Lunge Cancer Gruppe, Dansk Lymfomgruppe samt Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe. Foto: Marie Louise Milo

02-07-2019

Den 18.-19. juni blev der med støtte fra DCCC afholdt en national workshop om hjerteindtegning. Workshoppen er en del af projekt, der samler landets onkologiske eksperter inden for forskellige anatomiske grupper til udvikling af nationale indtegningsatlas. Repræsentanter fra forskellige DMCG'er bidrog til indtegninger, som skal anvendes til automatisk indtegning af hjertet og substrukturerne. 

 

Identifikation af risikoorganer på medicinske billeder er en grundsten i moderne strålebehandling, som kan være tidskrævende. Fremover kan algoritmer hjælpe med at automatisere denne proces. Formålet med workshoppen var både at opnå enighed om retningslinjerne for hjerteindtegning på tværs af de forskellige DMCG’er, hvor strålebehandling til tumorområdet kan medføre dosis til hjertet, samt at udarbejde et atlas bestående af flere patienter til brug for automatisk software til indtegning af hjerte- og substrukturer.

4 DMCG'er var repræsenteret med i alt 16 deltagere. Alle deltagerne havde forud for mødet udført en fuld hjerteindtegning på samme patient, bestående af hjertet samt 24 substrukturer. Retningslinjerne for hjerteindtegning var på forhånd revideret og gennemgået af en arbejdsgruppe bestående af en kardiolog, onkolog og fysiker med fokus på anatomiske afgrænsninger for at øge reproducerbarheden i indtegningen.

Indtegninger på 30 patienter skal afprøve software
På workshoppen blev der med udgangspunkt i de indleverede hjerteindtegninger opnået enighed om retningslinjerne, som blev fulgt under de efterfølgende hjerteindtegninger. Hver deltager bidrog med 5 fulde hjerteindtegninger, således at deltagerne i alt opnåede 12 patienter med hver 5 indtegninger udført af 5 forskellige deltagere. Disse indtegninger skal anvendes til brug af software til automatisk indtegning af hjertet og substrukturerne.

Hver deltager har indvilliget i at udføre yderligere to hjerteindtegninger, således at man med projektet opnår 30 patienter med hver en indtegning. Disse skal anvendes til at afprøve kvaliteten af software til den automatiske indtegning.

Hjerteatlas juli 19 web 2.png

Individuelle indtegninger. Foto: Marie Louise Milo


Læs mere om projektet " Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegnings atlas" her.

Se programmet for workshoppen her. 

Læs mere om kommende workshop med fokus på hjernen her.
 
Læs mere om kommende workshop med fokus på hoved-hals her