Dato & tid: 21. august 2019 kl. 10.30 til 22. august 2019 kl. 16.00
Sted: Aarhus Universitetshospital, læringscentret nær DCPT
Arrangører: Projektet Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegnings atlas. Fra DNOG - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe: Jesper Kallehauge, Dansk Center for Partikelterapi og Slávka Lukacova, Aarhus Universitetshospital.
Deltagerpris: Gratis (inkl. overnatning og forplejning)
Tilmelding: Tilmelding lukket
Tilmeldingsfrist: 15. juni 2019
Kontaktperson: Louise Vagner Laursen, louise@oncology.au.dk 


Én af de tidskrævende og rutineprægede grundsten i moderne strålebehandling knytter sig til identifikation af risikoorganer på medicinske billeder. Nye computerbaserede algoritmer, som machine learning og kunstig intelligens, begynder så småt at kunne automatisere denne proces.

Dette projekt har til formål at skabe mulighed for at udnytte disse automatiske indtegningsmuligheder nationalt og på tværs af de forskellige sygdomsgrupper. Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og validering af fremtidige nationale indtegningsatlas.

Til denne Workshop indtegner alle deltagende onkologer normalvævsstrukturer på 10-15 patienter. Dette vil sidenhen bruges til at vurdere kvaliteten af de automatiserede indtegningsværktøjer. Workshoppen er finansieret af midler fra DCCC og analysen af efterfølgende data foregår i DCCC WP5 regi.

Mål med Workshoppen:
1) Kvantificering af indtegningsvariansen for forskellige risikoorganer i hjernen.
2) Opbygning af nationalt bibliotek af indtegninger til implementering af autosegmentering af normalvæv i hjernen.

Læs det foreløbige program og find yderligere informationer her.