Dato & tid: 18. juni 2019 kl. 10 til 19. juni 2019 kl. 14.30
Sted: Aarhus Universitetshospital, læringscentret. Palle Juul-Jensens Boulevard 99, indgang B 101, 8200 Aarhus N.
Arrangører: Ebbe Lorenzen, Birgitte Vrou Offersen og Marie Louise Milo, DBCG – Dansk Brystcancer Gruppe, som del af projekt: Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegnings atlas
Deltagerpris: Gratis, dog egenbetaling i forbindelse med transport
Tilmelding: Tilmelding via mail til milo@oncology.au.dk
Tilmeldingsfrist: 25. april 2019
Kontaktperson: Marie Louise MiloAlle onkologer med interesse for strålebehandling mod mediastinum og påvirkning af hjertet inviteres til workshop. Formålet med arrangementet er, dels at opnå konsensus om retningslinjer for hjerteindtegning, samt at udarbejde et atlas bestående af flere patienter til brug for automatisk software til indtegning af hjerte og substrukturer.

Som deltager i workshoppen forventes det, at man inden fremmødet har indtegnet et fuld struktursæt på én patient i henhold til reviderede retningslinjer. Arbejdsgruppen vil inden mødet analysere på indtegningerne, og på dagen vil disse indtegninger danne grundlag for diskussion. Under workshoppen indtegnes yderligere på 5-7 planlægnings CT-scanninger, som vil danne baggrund for den automatiserede indtegning.

Læs det foreløbige program og find yderligere informationer her