Ny Medicin web 25.06.19.png


Foto: Niels Aage Skovbo/Ritzau Scanpix

25-06-2019

Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses pulje Ny medicin er netop uddelt til to lovende initiativer, der vil undersøge behandlingseffekter over en længere periode.

Kræftens Bekæmpelse har afsat en del af Knæk Cancer 2018 midlerne til puljen Ny medicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. Puljen uddeles blandt andet til systematisk opsamling af erfaringerne med ny kræftmedicin og udforskning af nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under ibrugtagning.

Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for puljen. Ansøgningerne er forinden underlagt faglig bedømmelse af en gruppe under fagligt udvalg for DCCC. De næste ansøgningsfrister er 6. august 2019 og 9. november 2019

Mere om de støttede projekter:


Udvidelse af national recidivdatabase for Brystkræft
Projektet National Recidivdatabase for Brystkræft vil indsamle viden om effekten af nye behandlinger til brystkræftpatienter. Igennem de seneste år er der kommet flere nye behandlinger til spredt (metastatisk) brystkræft. Ved at udvide den eksisterende database er målet at undersøge effekten af nye behandlinger i en repræsentativ national patientpopulation, ligesom betydningen af behandlings-rækkefølgen af både nye og etablerede behandlinger ikke er undersøgt. Man forventer at indsamle data på 17.000 patienter. Projektet støttes med 1,5 mio. kr. over to år.

Projektet vil kunne ændre og forbedre behandlingsstrategierne på området, potentielt spare patienter for unødige bivirkninger og føre til bedre anvendelse af ressourcer. Samtidig vil projektet bidrage til at kvalificere den delte beslutningstagning mellem patient og kræftlæge.

Kontaktperson
Ann Søegaard Knoop
Overlæge, Rigshospitalet
DBCG - Danish Breast Cancer Cooperative Group

Indsamling af viden om kræftbehandling med immun checkpointhæmmere
Immunterapi med checkpoint-hæmmere er en lovende ny type kræftbehandling. Med projektet Første adjuverende immun checkpointhæmmer behandling i onkologien vil man indsamle erfaringer til at dække videnshuller inden for området. Projektet støttes med 1,5 mio. kr. over tre år.

Bevillingen gives til at undersøge og indhente viden om behandlingens effekt og patienternes oplevede bivirkninger og livskvalitet over en længere tidsperiode. Projektet har fokus på, om behandlingens effekt er den samme i klinisk praksis som i kliniske forsøg, mulig toksicitet og livskvalitet. Patientinvolvering er en vigtig del af projektet, hvor patientrapporterede bivirkninger og livskvalitet har en central placering.

Kontaktperson
Inge Marie Svane
Centerleder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK)
Professor, overlæge, Onkologisk og hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital