Fælles beslutningstagen web4.jpg

DCCC, Kræftens Bekæmpelse og Trial Nation er gået sammen om at afholde debatten, "Min behandling: Kendt eller forsøg" på Folkemødet 2019. Deltag når læge og kræftpatient Charlotte Bøving modererer en samtale mellem læger og patienter om den gode samtale i forbindelse med valg af behandling. Debatten foregår torsdag den 13. juni kl. 16:30-17:15 i Kræftens Bekæmpelses telt. Foto: Niels Aage Skovbo.

11-06-2019

Samtalen mellem patient og læge om valg af behandling er gavnlig, men kan være svær. Når samtalen gribes rigtigt an føler patienten sig inddraget og har indflydelse på, hvilken behandling, der er bedst for den enkelte. Men ikke alle patienter ved, at de har denne mulighed, og sundhedsprofessionelle mangler redskaber til at inddrage patienterne på bedste vis i beslutningerne.

 

DCCC, Kræftens Bekæmpelse og Trial Nation er gået sammen om at afholde en debat på Folkemødet 2019 med titlen "Min behandling: Kendt eller forsøg – et fælles valg", hvor både patienter og læger fortæller om deres erfaringer og oplevelser med behandlingssamtalerne. I debatten stilles der skarpt på, hvordan man får den gode samtale om valg af behandling, hvor patienten føler sig informeret, inddraget og hørt og hvad det betyder for relationen mellem patient og læge. Debatten bliver modereret af læge og kræftpatient Charlotte Bøving, der vil sørge for en fælles dialog med inddragelse af publikum.

Lægen skal inddrages i patientens verden
I Center for Fælles Beslutningstagning i Vejle har de i flere år arbejdet systematisk med den gode samtale om valg af behandling mellem patient og læge. Lars Henrik Jensen, overlæge ved onkologisk afdeling samt tilknyttet Center for Fælles Beslutningstagen på Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus deltager i debatten og fortæller om sine erfaringer med at forstå patientens livsvilkår, førend der skal træffes et fælles valg om behandling.

"Patienten er ekspert i sit eget liv og lægen er ekspert i diagnoser. Derfor er beslutningen om den rette behandling en beslutning, som læge og patient bør tage i fællesskab. Fælles beslutningstagen handler ikke om, at patienten skal inddrages i lægens verden, men derimod om, at lægen skal inddrages i patientens verden, så vi som læger forstår, hvad patienten har behov for", fortæller Lars Henrik Jensen.

"Det betyder ikke, at lægen fralægger sig ansvar eller pålægger patienten at træffe vanskelige beslutninger i sit eget behandlingsforløb. Det handler snarere om, at lægen ved at spørge ind til den enkelte patients livsvilkår, værdier og præferencer bliver i stand til at vejlede patienten til at vælge den behandling, der passer bedst til vedkommende", fortsætter han.

På den korte bane kan det være udfordrende at finde tid i en travl klinisk hverdag til den personlige, involverende samtale, men på den lange bane vinder man tid og undgår misforståelser.

"Den fælles dialog styrker relationen mellem læge og patient og samarbejdet giver gode forudsætninger for at lykkes med den bedste behandling for den enkelte. Når patienterne har været med til at vælge deres behandling, er de bedre til at passe den og har færre tvivlsspørgsmål", afslutter Lars Henrik Jensen.

Rammerne for at lykkedes med større grad af fælles beslutningstagen vil også blive vendt i debatten.

Deltag i debatten på Folkemødet 2019 og del dine oplevelser med #samarbejdeomkræft.

Læs tidligere nyhed "Kræftforskning og -behandling på dagsordenen: DCCC deltager på Folkemødet 2019"