DCCC kalender

Den nye kalenderoversigt viser arrangementer i DCCC regi. Foto: Colourbox

I kalenderoversigten annoncerer vi kommende arrangementer, hvor du kan læse mere om det enkelte arrangement samt har mulighed for at tilmelde dig arrangementet.

9.2 -10.2 2018: SUPE-R internatmøde
Grib muligheden for gode faglige diskussioner og hyggeligt samvær med lungecancer interesserede kolleger.

28.02 – 01.03 2018: Kick-off møde: Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi
Kræftens Bekæmpelse har bevilget 25 mio. kr. til etablering og drift af Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi under DCCC. Som startskud arrangeres et kick-off internatmøde for alle med interesse for forskning i stråleterapi.

13.03 2018: Dansk Kræftforum
DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være Kræftplan IV tiltag.

18.06 – 19.06 2018: DCCC COR internat
DCCC COR inviterer til det første internat, hvor fokus udelukkende vil være på at skrive protokoller, som er rettet mod at undersøge (risiko for) hjertesygdom efter onkologisk behandling, såvel strålebehandling som systemisk behandling eller teste intervention over disse hjertesygdomme.

30.08. – 31.08. 2018: Danske Kræftforskningsdage
Danske Kræftforskningsdage er et nyt, nationalt initiativ fra DCCC og DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.

Se kalenderoversigten.