Dato & tid: Torsdag d. 30. august 2018 kl. 12.00 til fredag d. 31. august 2018 kl. 15.00
Sted: Konferencecenter Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C, Denmark
Arrangør: DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk
Deltagerpris: Gratis - deltager skal selv bestille og afholde udgifter til transport og overnatning
Kontakt: Sekretariatschef DCCC, Louise Øhlenschlæger Livijn på louise.o.livijn@dccc.dk
Tilmelding: Der er lukket for tilmelding til arrangementet, men stadig få pladser til oplægget om immunterapi, som du kan tilmelde dig via dette link: http://www.dccc.dk/kalender/popularvidenskabeligt-foredrag-om-immunterapi/

 

Call for abstract submissions - Fristen for indsendelse af abstracts var d. 30. april 2018. Mange tak til alle, der har indsendt abstracts mhp. deltagelse i poster session. 


Danske Kræftforskningsdage er et nyt, nationalt initiativ, der er etableret i et samarbejde mellem Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (dmcg.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). To store spillere på kræftområdet i DK. Formålet med Danske Kræftforskningsdage er at samle fagfolk, politikere, patientforeninger, meningsdannere og medier indenfor sundhedsområdet og give dem en unik mulighed for at høre om den nyeste forskning og behandling på kræftområdet, dele viden og debattere vilkår for dansk kræftforskning.

Program for Danske Kræftforskningsdage

Torsdagens program giver indsigt i det nationale kræftlandskab og forskningssamarbejde, og sætter bl.a. spot på patienter i kliniske studier, debatterer muligheder og begrænsninger for den kliniske kræftforskning, og hvordan vi udnytter det danske potentiale for flere kliniske forsøg. Torsdag eftermiddag kan man også gå en tur gennem forskningslandskabet og se de 130 posters, som præsenteres eller besøge vores 'markedsplads' hvor 25 patientforeninger, forskningsgrupper, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og organisationer præsenterer igangværende projekter og initiativer på kræftområdet. Der vil både være noget at se på, noget at røre ved og ikke mindst nogle at tale med.

Fredagens program har fokus på grund- og registerforskningen, og vi skal bl.a. drøfte, hvordan resultaterne herfra kan bringes hurtigt ind i klinikken. Det bliver en dag med både nationalt og internationalt udsyn samt oplæg fra professor Michael Baumann, forskningsdirektør for German Cancer Research Center, Heidelberg, Tyskland og professor Olli-Pekka Kallioniemi, direktør for det svenske Science for Life Laboratory.

 Hele programmet kan læses på: http://www.conferencemanager.dk/DanskeKraeftforskningsdage/arrangementet.html

Foredrag om immunterapi i øjenhøjde

Sideløbende med Danske Kræftforskningsdage, torsdag d. 30. august kl. 17.30-19.00, afholdes et populærvidenskabeligt foredrag om immunterapi, hvor interesserede kan blive klogere på området under kyndig vejledning af bl.a. Inge Marie Svane professor og overlæge ved Herlev Hospital og leder af det Nationale Forskningscenter for Immunterapi. Dette arrangement kræver en særskilt tilmedling. Du kan læse mere og tilmelde dig via dette link: http://www.dccc.dk/kalender/popularvidenskabeligt-foredrag-om-immunterapi/

Vi håber, at forskere, klinikere, politikere, patienterforeninger og interesserede har lyst til at deltage og bidrage til, at Danske Kræftforskningsdage bliver en succes.

Med venlig hilsen - Arrangementskomitéen

Cai Grau, formand for Fagligt Udvalg DCCC

Michael Borre, formand for DMCG.dk

Morten Mau-Sørensen, formand for DSCF

Kristian Helin, medlem af Styregruppen DCCC

Jens Overgaard, medlem af forretningsudvalget for DMCG.dk

Jens Winther Jensen, medlem af forretningsudvalget for DMCG.dk