Forskningscenteret har fokus på kræft i hjernen hos voksne. De hyppigste tumorformer er gliomer, der inddeles i lavgrads og højgrads gliomer. Jo højere grad, jo dårligere er prognosen. Faktisk er overlevelsen for patienter med den mest aggressive – og mest almindelige – form for hjernekræft, glioblastom, ikke blevet bedre i de seneste 15 år. Halvdelen af de patienter, der bliver ramt, er døde inden for 20 måneder – og femårsoverlevelsen er på blot 10 procent.

Derfor er centerets helt overordnede mål at øge overlevelsen.

Det mål skal i første omgang opnås ved at kortlægge arvemassen på samtlige hjernetumorer og systematisk opsamle data på behandlingernes effekt. Centerets ambition er, at fremtidsudsigterne for patienter med hjernekræft skal opleve et tigerspring i den rigtige retning.

Veje til øget overlevelse går gennem translationel og tværfaglig forskning, der involverer basale og kliniske forskere, som skal arbejde med at identificere nye målrettede behandlingsmetoder. Centeret arbejder samtidig for at forbedre diagnostik og den primære lokalbehandling bestående af kirurgi og strålebehandling. Centeret vil udvikle og teste nye lægemiddelkandidater i prækliniske modeller og etablere nye og innovative nationale efterforskerinitierede kliniske fase I / II-forsøg.

På baggrund af indsamlingen af data for hele kræftforløbet vil centeret skabe en database med real-world data og real-world evidence, som kan bruges til at studere årsagssammenhæng mellem diagnose, behandling og effekt. Dermed kan forskningscenteret skabe viden, som kan forbedre overlevelsen for patienter, der bliver ramt af kræft i hjernen.

Læs mere og følg centerets nyeste aktiviteter og nyheder på www.dcccbraintumor.dk

Kontakt

Anne-Marie Bach
Sekretariatsleder,
Anne-Marie.Bach@regionh.dk, telefon: 42 94 42 62

Hans Skovgaard Poulsen
Vice-centerleder

Ulrik Lassen
Centerleder

Organisering