Dansk Forskningscenter for Lungekræft vil fremme samarbejdet mellem klinik og forskningsmiljøer om patientnær forskning i lungekræft. Formålet er at forbedre diagnostik og behandling af lungekræft med samtidig fokus på patienternes livskvalitet.

Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark, som flest patienter dør af. På trods af betydelige forbedringer i prognosen for patienter med lungekræft gennem de seneste 10-15 år, tegner lungekræft sig i dag fortsat for 25 % af alle dødsfald på grund af kræft. Lungekræft er derfor et velvalgt indsatsområde for at reducere den generelle kræftdødelighed i Danmark.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har gennem de seneste 25 år stået for kvalitetsmonitorering og -udvikling indenfor diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med lungekræft, og har herigennem kontakt til et bredt netværk af klinikere over hele Danmark. Med etableringen af Dansk Forskningscenter for Lungekræft videreudvikles dette netværk og samarbejde ved at skabe en national platform for hele spektret af forskning fra tidlig diagnose til forbedret kirurgi og onkologisk behandling til rehabilitering og palliativ indsats.

Forskningscentret har følgende mål:

  • At fremme samarbejde mellem klinik og forskningsmiljøer og forbedre diagnostik og behandling af lungekræft
  • At opbygge en samlende national platform, der opererer på det højeste internationale niveau
  • At skabe en effektiv ramme for optimal indførelse af evidensbaseret behandling af lungekræft i Danmark
  • På sigt at kunne tilbyde deltagelse i kliniske forsøg til alle relevante patienter med lungekræft

Forskningscentret ledes af Ole Hilberg, professor i lungemedicin ved Syddansk Universitet og overlæge ved Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus.

Læs mere om Dansk Forskningscenter for Lungekræft på www.dflk.dk.

Kontakt

Ole Hilberg
Formand
Professor, overlæge, dr.med.
ole.hilberg@rsyd.dk

Charlotte Rasmussen
Forskningssekretær
charlotte.rasmussen@rsyd.dk

Organisering