Forskningscentret DCCC Stråleterapi er en unik national platform for forskningen inden for stråleterapi. Det nationale samarbejde skal være medvirkende til at sikre, at dansk forskning i stråleterapi også fremadrettet opretholder sin stærke position.

Stråleterapi er en skånsom og effektiv behandling, der tilbydes ca. halvdelen af alle kræftpatienter i løbet af deres sygdomsforløb - enten som helbredende eller lindrende behandling. Alle kræftafdelinger i Danmark, der giver strålebehandling, Center for Nukleare Teknologier på DTU Nutech og Dansk Center for Partikelterapi samt alle universiteter i Danmark er involveret i centret. Derudover er der et tæt samarbejde med de danske multidisciplinære cancergrupper omkring kliniske protokoller. Der samarbejdes om mange forskellige projekter inden for fysik, biologi og behandling med det fælles mål at forbedre kræftbehandlingen og samtidig begrænse bivirkningerne ved behandlingen.

Forskningscentret ledes af professor Cai Grau fra Aarhus Universitetshospital (AUH). Professor Stine Korreman (AUH) fungerer som koordinator for de projekter, som omhandler basal og translationel forskning samt de nationale infrastrukturprojekter, som skal understøtte forskningen i hele centret. Professor Jesper Grau Eriksen (AUH) er koordinator for de kliniske forskningsprojekter. Disse tre samt administrativ koordinator Louise Vagner Laursen er ansvarlige for den daglige ledelse og drift af centret. I alt er der over 150 aktive forskere og klinikere involveret i forskningen i centret.

Læs mere om det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi på www.straaleterapi.dk

Kontakt

mail@straaleterapi.dk

Simone Bertelsen
Kommunikationskonsulent 
simone.bertelsen@rm.dk

Populærvidenskabeligt foredrag om stråleterapi (august 2019)

DCCC Stråleterapi afholdt i samarbejde med DCCC et populærvidenskabeligt foredrag om strålebehandling i forbindelse med Danske Kræftforskningsdage 2019. Se foredraget "Stråleterapi - skånsom kræftbehandling med store fremtidsperspektiver". 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Foredraget "Stråleterapi - skånsom kræftbehandling med store fremtidsperspektiver"

Kort om strålebehandling i Danmark (august 2019)

Se også den korte video om strålebehandling i Danmark:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.