CCIT-DK er et nationalt forskningscenter for eksperimentelle, translationelle og kliniske samarbejder om kræftimmunologi og immunterapi. Centeret samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt og har udviklet sig til et af de førende centre for cancer immunterapi i Europa. CCIT-DK har bl.a. etableret det nationale netværk IMMUNONET og den klinisk-akademiske gruppe for cancer immunterapi (CAGci), foruden omfattende eksperimentelle og kliniske studier.

Centeret er placeret på Herlev Hospital under ledelse af professor og overlæge Inge Marie Svane, professor Mads Hald Andersen og professor Per Thor Straten.

Du kan læse mere om CCIT-dk på centrets hjemmeside.

Følg også CCIT-DK på Twitter.

Organisering

Kontakt

Immunterapi - kort fortalt (2018)

Hvad kan man med immunterapi, og hvad er potentialerne? Hør uddrag fra populærvidenskabeligt oplæg af det nationale Center for Cancer Immunterapi afholdt på Danske Kræftforskningsdage 2018 (3 min.).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Immunterapi i øjenhøjde (2018)

Se populærvidenskabeligt oplæg om immunterapi afholdt af Nationalt Center for Cancer Immunterapi på Danske Kræftforskningsdage i august 2018 (90 min.).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.