CCIT-DK er et nationalt forskningscenter for eksperimentelle, translationelle og kliniske samarbejder om kræftimmunologi og immunterapi. Centeret samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt og har udviklet sig til et af de førende centre for cancer immunterapi i Europa. CCIT-DK har bl.a. etableret det nationale netværk IMMUNONET og den klinisk-akademiske gruppe for cancer immunterapi (CAGci), foruden omfattende eksperimentelle og kliniske studier.

Centeret er placeret på Herlev Hospital under ledelse af professor og overlæge Inge Marie Svane, professor Mads Hald Andersen og professor Per Thor Straten.

Du kan læse mere om CCIT-dk på centrets hjemmeside.

Følg også CCIT-DK på Twitter.

Kontakt

Mette Wassard Yde 
Forskningssekretær
mette.wassard.yde@regionh.dk

Organisering

Immunterapi - kort fortalt (2018)

Hvad kan man med immunterapi, og hvad er potentialerne? Hør uddrag fra populærvidenskabeligt oplæg af det nationale Center for Cancer Immunterapi afholdt på Danske Kræftforskningsdage 2018 (3 min.).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Immunterapi i øjenhøjde (2018)

Se populærvidenskabeligt oplæg om immunterapi afholdt af Nationalt Center for Cancer Immunterapi på Danske Kræftforskningsdage i august 2018 (90 min.).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

00:00-00:58
Velkomst

00:58-18:44
Immunterapiens grundlæggende principper og immunterapibehandlingens effekter og resultater
Professor og overlæge Inge Marie Svane, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK)

18:44-38:51
Bivirkninger forbundet med immunterapi og håndtering af disse
Overlæge Lars Bastholdt, Odense Universitetshospital

38:51-44:53
Erfaringer fra en patients perspektiv

44:53-50:52
Spørgsmål

50:52-58:11
Erfaringer fra en patients perspektiv

58:11-72:11
Melanompatienters egenrapportering af bivirkninger til immunterapi
Sygeplejerske og ph.d.-studerende Lærke Kjær Tolstrup

72:11-86:48
Spørgerunde og afslutning