DATHYRCA_okt_19_web2.png

Verdensførende thyroideakirurg Henning Dralle holder oplæg på DCCC DATHYRCA-seminar den 18. september 2019. Foto: Tine Rosenberg

14-10-2019

Andet møde i DCCC DATHYRCA (Den Danske Thyroideacancer Studie Gruppe) blev afholdt i september med internationalt besøg, hvor der blandt andet blev drøftet aktiv overvågningsstrategi.  


DATHYRCA var stolte af at kunne præsentere den verdensførende thyroideakirurg, professor Henning Dralle fra Essen Universitetshospital, som gav en flot præsentation om "Active surveillance vs. primary surgery for thyroid papillary microcancer".

Baseret på en overordentlig god prognose for patienter med papillære mikrokarcinomer samt en risiko for kirurgiske komplikationer, der stiger i takt med omfanget af det udførte indgreb, debatteres dels opfølgning uden kirurgi og dels en nedskalering af den kirurgiske behandling. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen større prospektive studier, men et sådant studie bør laves forud for eventuelle ændringer i internationale anbefalinger. Der var i gruppen enighed om at opstarte et prospektivt nationalt studie om active surveillance.

Stine Rosenkilde Larsen, overlæge ved Patologisk Institut, OUH og Christian Godballe, professor og overlæge ved Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, OUH fremlagde udfordringer ved den nye 8. udgave af Union for International Cancer Control – UICC's TNM-klassifikation (Tumor – Node – Metastasis). Med afsæt i konkrete figurer blev T-klassifikationen gennemgået og diskuteret. Det blev blandt andet besluttet, at DATHYRCA-databasen skal indeholde både 7. og 8. udgave af UICC TNM.

Studiegruppen tog også hul på processen med revision af nationale guidelines. Der blev oprettet arbejdsgrupper, udpeget tovholdere og udarbejdet en fælles plan for arbejdsprocessen.

Næste møde i DCCC DATHYRCA afholdes til foråret 2020, hvor fokusområdet er nationale forskningsprojekter.

Læs mere om DCCC DATHYRCA her