Tværfaglig/faglig organisation
DATHYRCA med tilknytning til DMCG for Hoved-Halskræft

Projektbeskrivelse 
Vi ønsker at udvikle og styrke det tværfaglige nationale samarbejde i Den Danske Thyroideacancer Studie Gruppe (DATHYRCA). Dette vil vi gøre ved opstart af flere forskningsprojekter og ved afholdelse af to årlige forskningsseminarer i DATHYRCA-gruppen. Vi ønsker at bruge seminarerne til at generere projektideer med fokus på prospektive studier; i særdeleshed randomiserede studier, som mangler indenfor thyroideacancerområdet.

Vi forventer med dette initiativ at konsolidere det nationale samarbejde og samtidig give thyroideacancerforskningen et videnskabeligt løft.

Primær kontaktperson
Christian Godballe, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Deltagende parter

Rigshospitalet/Herlev

 • Christoffer Holst Hahn
 • Jens Bentzen
 • Katalin Kiss
 • Birte Nygaard
 • Ulla Feldt-Rasmussen
 • Peter Oturai

Odense

 • Christian Godballe
 • Lars Bastholt
 • Stine Rosenkilde Larsen
 • Laszlo Hegedüs
 • Peter Grupe

Aarhus

 • Sten Schytte
 • Nicolaj Andreassen
 • Maria Louise Jespersen
 • Eva Vang Ebbahøj
 • Peter Iversen

Aalborg

 • Henrik Baymler Pedersen
 • Inge Bülow
 • Rune Vincent Fisker

Arrangementer

DATHYRCA-møde, 16. januar 2019

2nd DATHYRCA møde, 18. september 2019

Læs nyhed om mødet den 18. september 2019