Bevillinger efterr 2018.jpg


Et af DCCC's målsætninger er at styrke det nationale samarbejde om kræft. En årlig pulje giver forskningsmiljøet mulighed for at søge om penge til netop nationale og tværfaglige initiativer og netværk på kræftområdet. Siden efteråret 2017 har DCCC samlet tildelt 6,3 mio. kr. til 45 aktiviteter og netværk. Foto: Hun Tien, Danske Kræftforskningsdage 2018.

15-11-2018

Siden efteråret 2017 har DCCC haft fem ansøgningsrunder, hvor forskere og klinikere har søgt støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet

I alt har DCCC modtaget 83 ansøgninger på 14,3 mio. kr. Deraf har 45 ansøgninger levet op til kravene om at være nationale og tværfaglige og har samlet fået tildelt 6,3 mio. kr.

Viden findes også i Danmark
Puljen var et af DCCC's første tiltag til at opbygge en infrastruktur for mere vidensdeling og styrke det nationale samarbejde samt sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Derfor er Cai Grau, formand for fagligt udvalg i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) også glad for, at midlerne har resulteret i så mange gode initiativer, netværk, internater og arbejdsmøder i hele landet og på tværs af specialer og områder som bl.a. hæmatologi, cardiologi, patologi, onkologi, pædiatri, epidemiologi og palliation.

”Det er enormt vigtigt, at vi samarbejder, så vi kan blive endnu stærkere. At vi samler ekspertisen på tværs af hospitalerne og universiteterne, og på tværs af de sygdomsgrupper, vi arbejder inden for. Jeg tror, at vi som forskere og som klinikere har tendens til at tale til vores kolleger inden for vores eget felt. Vi skal lære af eksperter inden for andre områder også,” siger Cai Grau og understreger, at vi ikke nødvendigvis behøver at rejse over Atlanten for at blive klogere på, hvad der sker inden for kræftforskning og behandling.

”Forskere og klinikere er rigtigt gode til at blive opdateret på, hvad der foregår i hele verden. De tager til store internationale møder og konferencer. Vi er ikke så gode til at følge med nationalt, hvad er status i Danmark og hvilke problemstillinger er vigtige at undersøge. Det skal vi blive bedre til at prioritere. Se eksempelvis, hvad DCCC DOC resulterede i,” fortæller han, og refererer til det DCCC støttede DOC netværk, der i juni var samlet og sammen fik skrevet ni nye protokoller, der involverer flere specialer.

Tre nye aktiviteter har netop modtaget støtte

Sidste ansøgningsrunde resulterede i tre bevillinger på samlet set 596.450 kr. 

1. Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

Projektbeskrivelse
Senfølger til hoved-hals-kræft (HHC) er en kompleks udfordring, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem en lang række faggrupper og sundhedsprofessionelle.

Formålet med HHC-netværket er:

  • at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation
  • at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende
  • at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet

Primær kontaktperson
Anne Marie Beck, ambe@kp.dk


2. Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

Tværfaglig/faglig organisation
Nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder i Danmark, i regi af NEXT Centre for Onkologi og Hæmatologi. Nationalt samarbejde om bioinformatik og variant calling, netværk i DCCC og i NEXT center for Bioinformatik.

Projektbeskrivelse
Personlig medicin vinder hastigt indpas i kræftbehandling og nu kan danske kræftpatienter med udtømte behandlingsmuligheder få foretaget en kræft-genanalyse. Et nationalt panel af eksperter kan herefter anbefale patienten en eksperimentel behandling rettet mod bestemte genforandringer. Imidlertid mangler der stadig adgang til målrettede behandlinger og viden om, hvilke lægemidler der er mest effektive. 

Vi påbegynder derfor en klinisk afprøvning af godkendte, målrettede behandlinger, hvor patienterne tilbydes en personlig behandling bestemt af resultatet af en kræft-genanalyse.

Primær kontaktperson
Morten Mau-Sørensen, paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk


3. Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in rectal preservation with chemoradiotherapy to patients with low and mid rectalcancer

Tværfaglig/faglig organisation
Dansk Colorektalcancer Gruppe

Projektbeskrivelse 
Et dansk forsøg offentliggjort i 2015 i det ansete tidsskrift ’Lancet Oncology’ har vist lovende resultater med helbredende behandling af endetarmskræft ved at give strålebehandling og kemoterapi. Efterfølgende viser et dansk, nationalt studie, at behandlingen også kan gennemføres på andre afdelinger med gode resultater.

Det nye forsøg, som vi gerne vil gennemføre, skal bestemme den optimale stråledosis. Vores påstand er, at en højere stråledosis givet med moderne teknik vil helbrede flere patienter og vil blive tålt godt. Dette spørgsmål kan kun besvares ved at lave et lodtrækningsforsøg.

Primær kontaktperson
Lars Henrik Jensen, Professor, Consultant, Department of Oncology, Vejle Hospital

Læs om de mange andre DCCC støttede initiativer og netværk på http://www.dccc.dk/projekter--netvark/


Årlig pulje fra Danish Comprehensive Cancer Center 
DCCC har en årlig pulje, der er afsat til at støtte tværfaglige, nationale initiativer og netværk med op til 200.000 kr. til én aktivitet. Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2019. 

http://www.dccc.dk/sog-stotte/ kan du læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen. Der kan du også finde flere informationer, om de projekter, der allerede har modtaget støtte.


Nyheder fra andre medier om DCCC støttede netværk og bevillinger

https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/nyheder/nyt-nationalt-netvaerk-vil-styrke-forskningen-i-pro/

https://onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/980-nationalt-netvaerk-vil-sikre-bedre-behandlng-af-aeldre-kraeftpatienter.html

https://onkologisktidsskrift.dk/samfund/737-nationalt-netvaerk-skal-saette-fokus-pa-faelles-beslutningstagning.html

https://stiften.dk/navne/Penge-til-kraeftforskere-i-Aarhus/artikel/503590

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/fra-fond-til-forsker-foerstehjaelp-i-virtual-reality-ocd-forskning-og-fem-bevillinger-paa-kraeftomraadet

https://www.onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/733-ni-projekter-udvalgt-til-at-styrke-kraeftforskning-og-behandling.html