NIMBUS1.jpg

MR skanning er i hastig værkst inden for strålebehandling, men udnyttes langt fra optimalt. Årsagen er, at de anvendes forskelligt på de enkelte sygehuse og det gør det svært at drage kliniske konklusioner. NIMBUS netværket, der er støttet af DCCC vil rådgive de nationale kræft-diagnose grupper i forbindelse med design af MR-studier. Foto: Faisal Mahmood, SDU.

27-02-2019

I februar samledes 25 deltagere, heriblandt fysikere og læger til en workshop, hvor de diskuterede en mulig strategi for at kvalitetssikre de 10 MR skannere, der anvendes i forbindelse med stråleterapibehandlinger i Danmark.

På workshoppen blev der udvekslet ideer og erfaringer, som kan danne grundlag for et nationalt kvalitetssikringsprogram. Der var enighed om, at der generelt er et behov for et kvalitetssikringsprogram for MR skannere (herunder MR-linac skannere) i stråleterapien for at sikre præcision i strålebehandlinger.

"Der er opbakning til et nationalt kvalitetssikringssamarbejdet, som blandt andet skal igangsættes igennem MR kontaktpersoner på de enkelte stråleterapier. De første skridt vil blive at udføre ekstern audit på alle stråleterapi MR skannere i Danmark, og i forlængelse af dette, arbejde herimod en centraliseret serverløsning, som skal modtage rutine kvalitetssikringsdata med henblik på fælles monitorering og analyse", fortæller Faisal Mahmood, lektor, ph.d., Klinisk Institut, Syddansk Universitet, der er en af initiativtagerne til det Nationale Tværfaglige Netværk (NIMBUS).

Næste workshop i netværket NIMBUS bliver til oktober 2019 i Aarhus, hvor der blandt kommer en status på ovenstående tiltag.

Læs mere om det DCCC støttede NIMBUS netværk

Kontakt
Faisal Mahmood, lektor, ph.d.
Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Mail: Faisal.Mahmood@rsyd.dk