Projektbeskrivelse
Magnetisk Resonans (MR) skanning er i hastig vækst inden for strålebehandling. Dens rolle spænder lige fra identifikation af kræftknuden til vurdering af behandlingens effekt.

MR skannerne udnyttes dog langt fra optimalt, især fordi de anvendes forskelligt på de enkelte hospitaler i landet. Dette gør det svært at drage kliniske konklusioner.

Vi ønsker at skabe et netværk, som vil rådgive de nationale kræftdiagnose-grupper i forbindelse med design af MR studier. Desuden skal netværket sikre, at der kommer fokus på de unikke krav, der skal stilles til MR skannere i et strålebehandlingsforløb.

Primær kontaktperson
Faisal Mahmood, Klinisk Institut, SDU

Projektgruppe

 • De Danske MRL Centr
 • Ivan Vogelius, Rigshospitalet
 • Mette Pøhl, Rigshospitalet
 • Gitte Persson, Herlev Hospital
 • Claus Behrens, Herlev Hospital
 • Tine Schytte, Odense Universitetshospital
 • Uffe Bernchou, Odense Universitetshospital
 • Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)
 • Flemming Kjær Kristoffersen, Rigshospitalet
 • Trine Juhler Nøttrup, Rigshospitalet
 • Irene Hazell, Odense Universitetshospital
 • Gitte-Bettina Nyvang, Odense Universitetshospital
 • Kari Tanderup, Aarhus Universitetshospital
 • Jacob Lindegaard, Aarhus Universitetshospital

 

Arrangementer

Workshop om kvalitetssikring af MR billeder i Stråleterapien, 6. februar 2019