Populærtvidenskabeligt foredrag til nettet.jpg

21-10-2020

De mere end 150.000 danskere, der lever med senfølger efter kræft får frem over mulighed for at gå i dialog med nogle af landets dygtigste læger og forskere på senfølgeområdet.

Den massive indsats på kræftområdet de seneste to årtier med hurtigere diagnostik og forbedret kræftbehandling betyder, at mere end 60 procent af kræftpatienterne nu overlever deres kræftsygdom. Det betyder, at der går mere end 300.000 danskere rundt, som har været gennem kræftbehandling og nu er ude på den anden side.

Desværre får mere end halvdelen af de tidligere kræftpatienter betydende senfølger i forbindelse med kræftsygdommen og kræftbehandlingen. Senfølgerne kan være både fysiske, psykiske og sociale samt have store konsekvenser for både den tidligere kræftpatient og de nære pårørende.

Derfor går forskere og kræftlæger fra hele landet nu sammen om at holde en række foredrag om senfølger, der er målrettet nuværende og tidligere patienter og deres pårørende. Projektet bærer overskriften ’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ og har modtaget en bevilling på 200.000 kroner fra DCCC.

De populærvidenskabelige foredrag er et samarbejde mellem de tre forskningscentre Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger (DCCL) og Nationalt Center for Senfølger hos Kræftoverlevere (CASTLE).

Med i initiativet er også Senfølgeforeningen som udover økonomisk støtte vil bidrage med patientcases og give sparring på de forskellige temaer med udgangspunkt i foreningens omfattende viden om, hvad der fylder hos dem, som oplever senfølger.

Stor interesse for foredrag om senfølger

Senfølgeforedrag.png

Forskningslederne fra de tre nationale senfølgecentre, der står bag de populærvidenskabelige foredrag, som vil komme omkring både fysiske og psykosociale senfølger efter kræft. Her er det fra venstre Søren Laurberg, Christoffer Johansen, Bobby Zachariae, Peter Christensen og Peer Christiansen. Foto: Hung Tien Vu/DCCC 

Da DCCC i august afholdt et live-streamet populærvidenskabeligt foredrag om senfølger efter kræft, så mere end 1.000 seere med. Foredraget var et samarbejde mellem Senfølgeforeningen, de tre nationale forskningscentre og DCCC, og den store interesse for arrangementet vidner om behovet for mere oplysning målrettet patienter og pårørende.

I praksis vil ’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ byde på live-streamede foredrag om senfølger efter kræft hvert kvartal. På foredragene vil den nyeste danske og internationale viden blive præsenteret i et sprog, hvor alle kan være med.

Formålet med foredragsrækken er at styrke de tidligere kræftpatienters viden om senfølger for der i gennem at støtte og vejlede til bedre selvomsorg og mestring af det hverdagsliv, der venter efter kampen mod kræften.

Samtidig vil foredragene sætte fokus på de områder, hvor det er vigtigt at få opsporet uønskede effekter af behandlingen tideligt, så der kan blive taget hånd om dem, inden de udvikler sig til kroniske tilstande. Mange fysiske senfølger som eksempelvis diarre, afførings- og urininkontinens og lymfødem kan allerede i dag behandles eller lindres.

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på andre fysiske sygdomme som hjertesygdomme, som nogle kræftoverlevere på grund af deres behandling vil være særligt sårbare over for på lang sigt.

Fakta

Du kan læse mere om projektet ’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ ved at klikke her.

Næste ansøgningsfrist til DCCC's pulje er den 3. november 2020. Læs mere om at søge støtte hos DCCC her.

Se det populærvidenskabelige foredrag om senfølger fra august 2020.