Bevillingsår: 2020

De tre nationale forskningscentre for senfølger efter kræft forpligtiger sig med projektet til at udbrede viden fra dansk og international forskning i senfølger efter kræft i et populærvidenskabeligt format. Dette gøres ved kvartalsvise live-streamed foredrag om senfølger efter kræft med direkte interaktion med tilhørerne via live chat. I de livestreamede foredrag indgår patientcases via personlige videohistorie, som også bruges på de sociale medier forud og efter foredragene. Allernyeste forskning fra de tre forskningscentre vil derudover løbende blive formidlet via sociale medier, DCCC's hjemmeside og Bedre Viden om Senfølger, via 24 små vidoeabstract i populærvidenskabeligt format.

Tværfaglig organisation
Nationale Forskningscenter for Senfølger til kræft i bækkenorganerne, DCCL, CASTLE 

Deltagende parter 
Nationale Forskningscenter for Senfølger til kræft i bækkenorganerne

  • Søren Laurberg, professor
  • Peter Christensen, professor

Nationale Forskningscenter for Brystkræftsenfølger (DCCL)

  • Peer Christiansen, professor, Aarhus Universitetshospital
  • Bobby Zachariae, professor, Aarhus Universitetshospital

Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere (CASTLE).

  • Christoffer Johansen, professor, Rigshospitalet

Senfølgerforeningen

  • Marianne Nord Hansen, formand

De tre forskningscentre er organiseret i ’Bedre Viden om Senfølger’ under Kræftens Bekæmpelse og er alle repræsenteret i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).