IMMUNONET konference

IMMUNONET afholdte deres første konference d. 13. juni 2018 med 120 deltagere fra hele landet. Foto: CCIT

15-06-2018

Den første konference ved IMMUNONET, det nye nationale tværdisciplinære forskningsnetværk for cancer immunterapi, blev den 13. juni 2018 afholdt med 120 deltagere fra hele landet.


Formålet med IMMUNONET er at fremme forskning i cancer immunterapi ved at samle klinisk, translationel og basal forskning inden for området, herunder at forbinde forskere fra klinisk onkologi/hæmatologi, cancer immunologi og bioinformatik.

Konferencen omfattede en keynote lecture ved professor Catherine J. Wu fra Dana-Farber Cancer Institute og Harvard Medical School i Boston, samt foredrag af en række danske forskere inden for cancer immunterapi. Professor Inge Marie Svane, leder af det DCCC associerede Nationale Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK) på Herlev Hospital, præsenterede de seneste forskningsresultater inden for adoptive T cell therapy med tumor-infiltrerende lymfocytter, samt de mange igangværende kliniske forsøg, hvor denne metode benyttes.

IMMUNONET ser frem til at samle forskere og klinikere igen til endnu en konference i november 2018.

IMMUNONET er støttet af DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center. Læs mere om bevillingen og netværket.