Tværfaglig/faglig organisation
Nationalt center for cancer immunterapi

Projektbeskrivelse
Cancer immunterapi er en tværfaglig forskningsdisciplin, der befinder sig i grænsefeltet mellem klinisk onkologi/hæmatologi, cancer immunologi og bioinformatik. Vi ønsker at etablere et nationalt fagligt netværk, åbent for alle danske forskere med interesse i cancer immunterapi. Netværket vil være administrativt forankret i Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital under ledelse af Professor Inge Marie Svane. IMMUNONETs opgave vil være at facilitere tværfaglige samarbejder ved bl.a. afholdelse netværksmøder, konferencer og seminarer.

Primær kontaktperson 
Inge Marie Svane, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital

Projektgruppe

  • Ralf Agger, Laboratorium for Immunologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
  • Morten Nielsen, Department of Bio and Health Informatics, Technical University of Denmark
  • Henrik Ditzel, Institut for Molekylær Medicin – Cancer- og Inflammationsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Lars Rønn Olsen, DTU Bioinformatics, Danmarks Tekniske Universitet
  • Sine Hadrup, Division for Immunology and Vaccinology, Technical University of Denmark

Arrangementer
IMMUNONET workshop, 5. november 2018

Inaugural conference of IMMUNONET, 13. juni 2018