Bevillingsår: 2017

Bevillingsbeløb: 200.000 kr.

Cancer immunterapi er en tværfaglig forskningsdisciplin, der befinder sig i grænsefeltet mellem klinisk onkologi/hæmatologi, cancer immunologi og bioinformatik. IMMUNONET er et nationalt fagligt netværk, åbent for alle danske forskere med interesse i cancer immunterapi. Netværket er administrativt forankret i Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital under ledelse af Professor Inge Marie Svane. IMMUNONET faciliterer tværfaglige samarbejder ved blandt andet at afholde netværksmøder, konferencer og seminarer.

Læs mere på www.immunonet.dk.

Tværfaglig organisation
Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT)

Deltagende parter

  • Inge Marie Svane, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital. Primær kontaktperson, mail: inge.marie.svane@regionh.dk
  • Ralf Agger, Laboratorium for Immunologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
  • Morten Nielsen, Department of Bio and Health Informatics, Technical University of Denmark
  • Henrik Ditzel, Institut for Molekylær Medicin – Cancer- og Inflammationsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Lars Rønn Olsen, DTU Bioinformatics, Danmarks Tekniske Universitet
  • Sine Hadrup, Division for Immunology and Vaccinology, Technical University of Denmark

Arrangementer
IMMUNONET workshop, 5. november 2018

Inaugural conference of IMMUNONET, 13. juni 2018

Nyheder
Læs nyheden "60 yngre forskere og mentorer samlet om den nyeste forskning i immunterapi", september 2019