Fra papir til patient.png


Foto: Niels Aage Skovbo

14-05-2020

De seneste år er der iværksat en intensiveret indsats i DMCG'erne for at understøtte harmonisering af kliniske retningslinjer på tværs af sygdomsområderne. Nyt projekt sætter fokus på hvordan retningslinjerne implementeres i klinisk praksis.

I de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG'er) har man i de seneste år intensiveret indsatsen med udvikling og harmonisering af landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet. Der har hidtil ikke været særskilt fokus på implementering, men DMCG.dk og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har med støtte fra DCCC nu søsat et projekt, som skal afdække den aktuelle implementeringspraksis.

Vidensindsamling kan danne grundlag for målrettet implementering
Flere DMCG'er har allerede været i kontakt med projektleder, cand.scient.soc. Ann-Katrine Myrup Andersen, der aktuelt gennemfører en række interviews for at samle viden om praksis for implementering i forskellige kliniske og administrative miljøer.

"Informanterne har velvilligt delt deres viden om både de udfordringer de møder, og de muligheder de ser og allerede udnytter i implementeringen af de landsdækkende kliniske retningslinjer. Det er tydeligt at retningslinjerne er et centralt redskab, hvis kendskab og brug allerede er en stor del af den eksisterende praksis. Det har været nogle gode samtaler, hvor klinikernes engagement og lyst til at dele viden og erfaringer er kommet tydeligt frem", siger Ann-Katrine Myrup Andersen.

Den frembragte viden forventes at kunne bidrage til en vejledning, der kan understøtte implementeringen og dermed bidrage til endnu større kendskab og anvendelse af retningslinjerne i de faglige miljøer.

Nyheden er oprindeligt bragt på dmcg.dk. Læs mere her. 

Læs også mere om projektet her