Bevillingsår: 2019

DCCC støtter dette projekt med 198.000 kr. til udbredelse af viden om dette emne på tværs af landet

Kliniske retningslinjer understøtter evidensbaseret praksis. De har dog kun effekt, hvis de implementeres. I Danmark arbejdes målrettet med udvikling og harmonisering af retningslinjer på kræftområdet – uden særskilt fokus på implementering. Som afsæt for en fokuseret indsats, der skal understøtte efterlevelse af retningslinjernes faglige anbefalinger, vil vi gennemføre et projekt med tre dele:

  1. Afdækning af aktuel implementeringspraksis
  2. Seminar om implementering af retningslinjer
  3. Vidensspredning

Tværfaglig organisation
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Deltagende parter 

  • Michael Borre, overlæge, professor, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Primær kontaktperson, Mail: borre@clin.au.dk
  • De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
  • Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet (RKKP)

Nyhed
Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient fra 23. oktober 2020

Fra papir til patient: Projekt afdækker implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet fra 14. maj 2020