Ulrik Lassen, leder af DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, byder velkommen til kick off-møde den 10.-11. september i København. Foto: Jesper Egholm.

22-09-2021

Efter godt et halvt år som nationalt forskningscenter mødtes de involverede parter endelig fysisk til kick off-møde for det nye Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer. Ambitionen om at øge overlevelsen skal indfries gennem nationalt samarbejde og fokus på at videreudvikle datagrundlaget.


Samarbejde er en af de absolutte kerneværdier i tanken bag oprettelsen af nationale forskningscentre på kræftområdet. Når et stærkt samarbejde forløses, giver det bedre forskning og en mere effektiv behandling for patienterne. Og netop samarbejde er noget af det, som lederen af det nye forskningscenter for hjernekræft fremhæver som den helt store styrke ved at samle forskningsprojekter fra hele landet.

"At vi nu samler al forskning på området i det nationale forskningscenter betyder, at vi får et langt bedre kendskab til, hvad hinanden laver, og centerets struktur understreger, at vi ikke er konkurrenter. Øget kendskab og samarbejde skaber bedre forskning og kommer patienter til gavn," siger Ulrik Lassen, der er leder af Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer.

Det konkrete arbejde i centret er organiseret i 20 arbejdspakker, der alle sammen har fået del i de 20 millioner, som er bevilget fra Knæk Cancer til centeret. Det samlede budget for arbejdet er dog på svimlende på 95 millioner kroner, hvoraf hovedparten allerede er sikret via en blanding af regional medfinansiering og fondsfinansiering. Centeret har et lille sekretariat, som ledes af Anne-Marie Bach, vice-centerleder Hans Skovgaard Poulsen og Ulrik Lassen.

Prosa skal omsættes til data

Forskningscenteret har endnu ikke eksisteret i ét helt år, og derfor er det for tidligt at fortælle om de store forskningsmæssige gennembrud, men ambitionerne er høje. Der skal skabes en unik database og så skal samarbejdet mellem de forskellige arbejdspakker føre til, at nye sten bliver vendt i jagten på en bedre behandling for kræft i hjernen.

"Som det er nu ligger en stor del af den vigtige data ikke i databaserne. Det skyldes at patologer og radiologer registrerer svarene på deres undersøgelser i prosaform og på billeder. Det giver god mening, men er vanskeligt at få ind i en database, hvor svarene i højere grad skal være tal. Vi skal derfor finde en måde at digitalisere deres sprog," siger vice-centerleder Hans Skovgaard Poulsen.

Hans Skovgaard Poulsen er vice-centerleder. Foto: Jesper Egholm.

Projektet med databasen er forankret i en af de 20 arbejdspakker. I udvalget er alle fire hospitaler, der behandler hjernetumorer repræsenteret, og der sidder både radiologer og patologer.

"Det forventer jeg mig meget af. Det, vi er ved at skabe her, er helt unikt. Det findes simpelthen ingen andre steder," siger Ulrik Lassen og uddyber:

"Når vi har både komplet og tidstro registrering af alle patienter, kan vi være sikre på, at vi ikke misser et target, hvor vi faktisk har en målrettet behandling – enten en godkendt eller en i udvikling."

Ulrik Lassen understreger, at arbejdet sker i samarbejde med den multidiciplinære cancergruppe Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG) og Regioners Kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), som står for driften og udviklingen af de mange kliniske databaser på sundhedsområdet, herunder også hjernekræft.

Dorte Schou Nørøxe og andre mingler i pausen til kick off for hjerneforskningscenter. Foto Jesper Egholm_700_374.jpg

Der migles blandt deltagerne ved kick off-mødet for det nye forskningscenter. Foto: Jesper Egholm.

Arbejdspakkerne skal styrke hinanden indbyrdes

Udviklingen af en helt unik database er naturligvis lidt af en diamant i forskningscenteret, men den helt store gevinst for patienter er faktisk samspillet mellem de forskellige arbejdspakker, som er en del af centeret.

"Datasættet giver os et meget bedre indblik i årsagssammenhænge og sikrer, at vi altid kan tilbyde den mest optimale behandling. Når vi samtidig har en arbejdsgruppe, der forsker i, hvordan celler og lægemidler passer sammen, betyder centerstrukturen, at vi kan være med helt fremme i forhold til målrettede behandlinger og afprøvning af nye ting," siger Ulrik Lassen.

Det samspil kan altså hæve forskning fra et excellent niveau til at være helt uden sidestykke. Samtidig betyder den nationale forankring, at patienterne i hele landet ligestilles. Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe sikrer allerede, at der er ens kliniske retningslinjer, men det nye center vil arbejde for, at patienternes mulighed for at indgå i kliniske forsøg også bliver ens.

"Det er helt essentielt, at alle i hele landet har de samme muligheder. Hjernekræft behandles stort set ens i hele den vestlige verden, dog lidt hurtigere herhjemme takket være kræftpakkerne. Tilbuddet om at deltage i forskningsprojekter kan derimod være meget forskellige på tværs af landet. Det kommer vi til at gøre bedre fremadrettet," siger Ulrik Lassen.

Læs mere om arbejdspakkerne og organiseringen af Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer.

Arbejdsgruppe for arbejdet med databasen:

  • Adam Espe Hansen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Professor, Københavns Universitet
  • Anne-Marie Bach, Sekretariatsleder, DCCC Brain Tumor Center
  • Bjarne Winther Kristensen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, Professor, Københavns Universitet
  • Hans Skovgaard Poulsen, vice-centerleder, DCCC Brain Tumor Center
  • Joachim Weischenfeldt, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
  • Morten Høyer, Dansk Center for Partikelterapi
  • René Johannes Laursen, Formand for Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Rikke Hedegaard Dahlrot, Onkologisk afdeling R, OUH, Klinisk lektor, SDU
  • Ulrik Lassen, Centerleder, DCCC Brain Tumor Center
  • Vibeke Andrée Larsen, Afdeling for Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Rigshospitalet