UTPS seminar_web_05.11.19.png
Foto: Mathilde Adsersen

05-11-2019

I oktober måned blev der afholdt et todages seminar med fokus på tidlig palliativ indsats, dataindsamling, indikatorer og kliniske retningslinjer på området. Seminaret er et af flere initiativer fra udvalg, der skal øge samarbejdet på tværs af DMCG'er om den bedst mulige tidlige palliative indsats i Danmark.


Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS) afholdte i oktober et to-dags-seminar i Middelfart med støtte fra DCCC. Seminaret havde deltagelse af Dansk multidisciplinær Cancer Gruppe for palliation (DMCG-PAL), Den Hæmatologiske Fællesdatabase, Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG), Dansk Kolorektal Cancer Gruppe (DCCG), Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Sarkomgruppe (DSG) samt forskere med særlig interesse i og erfaring fra det palliative felt.

Ved siden af den sygdomsrettede kræftbehandling anbefaler Sundhedsstyrelsen og international litteratur en parallel og systematisk afdækning af palliative behov med tilhørende palliativ indsats. Den palliative indsats og registreringen heraf på onkologiske, kirurgiske og andre afdelinger blev diskuteret på seminaret. Udvalget konkluderede, at der ikke er tilstrækkelig viden om, hvorvidt patienter sikres en god og effektiv palliativ indsats gennem hele forløbet. Dette kan medføre utilstrækkelig støtte og symptomlindring, unødige akutte indlæggelser og risiko for overbehandling.

I UTPS er det derfor besluttet, at der fremadrettet skal arbejdes med kvalitetsudvikling indenfor områderne: Symptomscreening, ACP-samtaler (Advance Care Planning – planlægning af fremtidig behandling og pleje) og tværgående samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer vedrørende palliation. Forskning i behandling i den sidste del af livet (mulig overbehandling) ønskes desuden undersøgt nærmere. Arbejdet skal ske på nationalt plan på tværs af de sygdomsspecifikke DMCG’er. 

Det overordnede formål med udvalget er at etablere et formaliseret samarbejde mellem DMCG-PAL/Dansk Palliativ Database og de sygdomsspecifikke DMCG’er, der bør omfatte såvel forskning som kvalitetsudvikling i den palliative indsats i hele forløbet med avanceret/metastatisk kræft.

Læs mere om etableringen af samarbejdet her.

Find kommissorium, medlemmer og mere information om Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS) på dmcg.dk

Kontakt
Projektleder Mathilde Adsersen
mathilde.adsersen@regionh.dk
Tlf. 3863 5131.