Tværfaglig organisation
DMCG for Palliativ Indsats, DMCG-PAL og Dansk Palliativ Database - DPD

Projektbeskrivelse
De Danske Multidisciplinære CancerGrupper (DMCG’er) arbejder for at sikre den bedst mulige udredning, diagnostik og behandling af hver enkelt kræfttype. Den palliative DMCG/database arbejder med at udvikle og overvåge kvaliteten af den palliative indsats blandt de allermest syge.

'Tidlig palliativ indsats’ parallelt med kemoterapi og anden behandling for udbredt kræft er et udviklingsområde. Formålet med projektet er at etablere et nationalt samarbejde mellem de sygdomsspecifikke DMCG’er og den palliative DMCG/database om at sikre den bedst mulige tidlige palliative indsats i Danmark.

Primær kontaktperson
Projektleder Mathilde Adsersen, mathilde.adsersen@regionh.dk

Aktiviteter
Seminar 7.-8. oktober 2019

Læs nyhed om seminaret og Udvalget for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS) her.