Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling har afholdt det første internationale symposium om ctDNA samt årsmøde i november 2022. Foto: Anne Lærke Lorentzen, ctDNA center.

30-11-2022

To dage. 120 deltagere. Massere af viden. Syv ord, der kort og præcist opsummerer det vellykkede ctDNA symposium, der i november løb af stablen med både danske og internationale speakers.

 

DNA fra kræftceller, som cirkulerer i blodet (ctDNA) er en af de mest lovende biomarkører på kræftområdet. Metoden har potentiale til at målrette behandlinger og opfølgningsprogrammer efter kræftsygdom til den enkelte patient i form af personliggjorte behandlinger. Samtidig kan cirkulerende kræft-DNA være en vej til at forbedre screeningsprogrammer og øge kvaliteten af opfølgningen hos patienter, der har klaret første slag mod kræften. Et skridt på vejen tog deltagere ved 'The 1st International Symposium on Circulating Tumor DNA’, afholdt af DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling.

Det var også tydeligt i programmet, som indeholdte oplæg om både mulighederne for at anvende cirkulerende tumor DNA-analyser til screening, til selektion af patienter til adjuvant kemoterapi og immunterapi, til monitorering af effekten af kemoterapi, til overvågning for tilbagefald efter endt behandling og en klinisk vinkel på både de potentielle fordele og udfordringer ved implementeringen af ctDNA guidet cancer.

Programmet dækkede dermed en vifte af forskellige detektionsstrategier indenfor ctDNA. Fra tumor agnostisk fragmentomics til tumor informeret dyb targeret-sekventering og helgenom sekventering.  

Dagen bød også på en interaktiv paneldebat omkring de mulige fordele og udfordringer ved fremtidig implementering af ctDNA baserede multi-cancer screening tests.


Måling af kræft-DNA i blod kan ændre kræftbehandling
Brug af ctDNA-måling har potentiale til at forbedre udredning, behandling og opfølgning hos patienter med kræft. Der er således tale om en metoden, der kan bringe os ikke bare ét, men adskillige skridt fremad i kampen mod kræft. Skridt ctDNA forskningscenteret bidrager til kan tages.

Der er dog stadig en række spørgsmål og udfordringer, der skal adresseres igennem yderligere forskning. De nødvendige studier er krævende og udføres bedst i tværfagligt og nationalt/internationalt regi.

Symposiet er her et vigtigt element i centerets målsætning om at fremme de internationale og nationale samarbejder omkring forskning i ctDNA guidet kræftbehandling. Mødedeltagerne udnyttede med begejstring de gode muligheder for at opbygge nye relationer og samarbejder ved oplæggene såvel som ved flash-talk sessioner, hvor forskningscenterets yngre forskere præsenterede deres forskning.

I forlængelse af symposiet blev årsmødet for ctDNA forskningscenteret afholdt, hvilket bød på en opdatering fra forskningscenterets arbejdsgrupper i de nationale infrastrukturer, samt opdatering og resultat fremlægning fra en stor del af centerets kliniske ctDNA studier.  

DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling er etableret i 2020 med støtte fra Knæk Cancer. Læs mere om det her.

 

Nationale forskningscentre

Siden 2016 er der på udvalgte områder etableret 12 nationale forskningscentre i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. De nationale centre har til formål at styrke dansk kræftforskning og opsamle erfaringer omkring udvikling og anvendelse af ny viden. Udover at bedrive landsdækkende og internationalt anerkendt forskning skal centrene på hver deres område sikre, at de relevante danske forskningsmiljøer er en del af aktiviteterne i centret. Centrene fungerer dermed som nationalt koordinerende og igangsættende inden for hvert deres felt. Du kan læse mere om samarbejdet mellem centrene og DCCC her