Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) vil bidrage til at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling. Det gør vi bl.a. ved at støtte tværfaglige, nationale projekter samt danne ramme for nationale forskningscentre og etablering af nye netværk og initiativer i Danmark.

Du kan læse mere om projekter og netværk under DCCC herunder:

Projektnavn Beskrivelse

Anal Cancer Symposium og workshops

Læs mere

Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer

Læs mere

Etablering af et nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer immunterapi (IMMUNONET)

Læs mere

PARAT - PAllierende RAdioTerapi til lungekræft

Læs mere

Patologi symposium: Bløddelstumorer i huden

Læs mere

SUPE-R internat: Forberedelse og initiering af nationalt, randomiseret klinisk forsøg til forbedring af opfølgning af patienter med lungekræft

Læs mere

Implementation of personalized medicine (PM) in patients with no standard therapy for recurrent and/or drug resistant cancer

Læs mere

Galdevejskræft: diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger, prognostiske faktorer og prognose: vidensudveksling i et nationalt perspektiv

Læs mere

Dansk Hæmatologisk KFE netværk - etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede kliniske studier

Læs mere

Stiftelse af nationalt sarkom forskningsnetværk

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer for cancerassocieret trombose og fokus på livskvalitet hos den multimorbide patient med behov for blodfortyndende behandling

Læs mere

Klinik for senfølger til kræft – national udbredelse af sygeplejerskestyret initial behandling

Læs mere

Forberedelse af et nationalt initieret rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor

Læs mere

DCCC Onco-Cardiology

Læs mere

Workshop om targetindtegning for spinal SBRT

Læs mere

Deep inspiration breath-hold under strålebehandling - den første nationale DIBH workshop

Læs mere

Konsolidering af nationalt netværk til etablering af standardiserede bioinformatiske og klassifikationsworksflows, fælles variantdatabase og datadeling

Læs mere

Etablering af netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer

Læs mere

Evidensbaserede patientforløb ved operation for underlivskræft – dataforenkling og inddragelse

Læs mere

Etablering af et nationalt samarbejde med henblik på fælles kliniske forsøg til afprøvning personlig medicin ved hæmatologiske kræftsygdomme

Læs mere

MDT-konferencen – status og udviklingsperspektiver

Læs mere

The DBCG RT Recon Trial: Delayed-immediate versus delayed breast reconstruction in early breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. A multicenter randomized clinical trial

Læs mere

ECV cancer Symposium 2018

Læs mere

Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operable cardiacancer

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til udvikling af en national strategi for udvælgelsen af patienter med lav-gradsgliomer til foton- eller protonterapi

Læs mere

Who will benefit from intensified local treatment? – A failure prediction model for locally advanced non-small cell lung cancer

Læs mere

DCCC shared decision making network (DCCC SDM)

Læs mere

Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS)

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem den palliative database/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG'er omkring palliativ indsats

Læs mere 

DCCC Rettidig Opsporing

Læs mere

Predicting Prostate Cancer by Liquid Biopsy

Læs mere

Personalised Preventive Colorectal Cancer Medicine 

Læs mere

IMPROVE IT - Forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA i blodet efter operation

Læs mere

ALASCCA - (Adjuvant Low dose ASpirin in Colorectal CAncer)

Læs mere

DATHYRCA

Læs mere

Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Læs mere

Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

Læs mere

DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Læs mere

DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Læs mere

Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Læs mere

Model-bases selection of patients for advanced cancer therapies

Læs mere

Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

Læs mere

Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

Læs mere

Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in rectal preservation with chemo-radiotherapy to patients with low and mid rectal cancer. The Wait and Watch 3 trial.

Læs mere

National Recidivdatabase for Brystkræft

Læs mere

DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA)

Læs mere

Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegnings atlas

Læs mere

Etablering af et dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi

Læs mere

Lokal kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret neuropati hos patienter med tidlig brystkræft

Læs mere

Nationalt samarbejde i immunradioterapi

Læs mere

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte

Læs mere

IMPROVE‐IT2

Læs mere

Brystkræft: Videnskabeligt seminar om neoadjuverende kemoterapi

Læs mere

National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

Læs mere

Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

Læs mere

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch‐reparation

Læs mere

Udvikling og validering af et nyt redskab til måling af self-efficacy i stomipleje - et dansk multi-center studie

Læs mere

Etablering af Dansk Thymon Interessegruppe, DATMIG

Læs mere

Forbedret overholdelse af behandling hos socialt sårbare lungekræftpatienter - et klinisk randomiseret interventionsprojekt

Læs mere

Nationale workshops til vidensdeling og videreudvikling af strålebehandlingskvalitetssikring til kliniske forsøg og klinisk praksis

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet - fra papir til patient

Læs mere

National workshop for optimering og ensretning af indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet til stråleterapi

Læs mere

Multidisciplinære Teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

Læs mere

Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg samt forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft

Læs mere

Esogastriclife2020

Læs mere

National hoved-halskræftdag

Læs mere

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

Læs mere