Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kroner.

De seneste år har et klinisk dilemma med tiltagende hyppighed manifesteret sig: Hvad gør vi, når polypfjernelse i forbindelse med koloskopi tilfældigt har fundet en tidlig tarmkræft? Med andre ord, er det nødvendigt at supplere med tarmresektion eller blot kontrol anbefales. Ofte vælges operation, hvilket resulterer i, at man hos ca. 85% af de opererede ikke finder yderligere sygdom. 

Med støtte fra DCCC kan projektet forberede et studie, der undersøger, om cirkulerende tumor DNA (ctDNA) kan måles hos de patienter, som har yderligere sygdom i kroppen, og derved vil have glæde af operationen - og tilsvarende, om fravær af målbart ctDNA kan betyde, at operation ikke er nødvendig. Dermed kanman spare en stor gruppe patienter for risikabel, ressourcekrævende kirurgi. 

Status november 2023: Der er blevet arbejdet på at udarbejde projektprotokollen, indhente tilladelser og etablere tværregionale samarbejder. Der er blevet afholdt opstartsmøder på de involverede afdelinger. Initiativet, som DCCC har støttet, er dermed afsluttet.

Tværfaglig organisation

Studiet udføres i samarbejde med det nationale forskningscenter for cirkulerende tumor DNA. Hovedansøger er medlem af
DCCGs bestyrelse, DCCGs Videnskabelig Udvalg og DCCGs repræsentant i DMCG.dk.

Deltagende parter

  • Mads Falk Klein, ph.d., lektor, Kirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital, Herlev. Primær kontaktperson, Mail: mads.klein@regionh.dk

  • Jeppe Kildsig, Kirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital, Herlev

  • Kåre Gottschalk Sunesen, ph.d., lektor, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

  • Anne-Sofie Kannerup, ph.d., Leder af Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

  • Lene Hjerrild Iversen, Professor, Dr. med, Kirurgisk Afdeling, Aarhus Unversitetshospital

  • Claus Lindbjerg Andersen, Professor, Formand for DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital

  • Ismail Gögenur, Professor, Dr. med, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

  • Uffe Schou Løve, Forskningsleder, Regionshospitalet Viborg

  • Per Vadgaard Andersen, Specialeansvarlig overlæge, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  • Ole Thorlacius-Ussing, Professor, Dr. med, Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Nyheder:
200.000 kr. til nyt tarmkræft-studie: Kan operationer undgås med ctDNA?, 24-02-2021