Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kroner.

Socialt sårbare lungekræftpatienter klarer sig på stort set alle parametre dårligere end mere ressourcestærke lungekræftpatienter. NAVIGATE-projektet har til formål at forberede, tilpasse og afprøve effekten af en intervention, der skal identificere socialt sårbare lungekræftpatienter og optimere behandlingen ved at:

 • Øge patienternes egnethed til at kunne modtage optimale behandling
 • Øge patienternes deltagelse i optimal behandling
 • Øge patienternes gennemførelse af behandling
 • Øge patienternes deltagelse i followup-programmer
 • Øge patienternes deltagelse i genoptrænings- og rehabiliteringstilbud

Tværfaglig organisation
Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS), Dansk Forskningscenter for Lungekræft og Dansk Lunge Cancer Gruppe

Deltagende parter

 • Erik Jakobsen, overlæge, MPM, klinisk lektor, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital og leder af Dansk Lunge Cancer Register. Primær kontaktperson, Mail: erik.jakobsen@rsyd.dk
 • Susanne Dalton, professor, ph.d., Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, Afdeling for Klinisk Onkologi og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Næstved
 • Pernille Envold Bidstrup, seniorforsker, lektor, psykolog, ph.d., leder af forskningsgruppen vedrørende Psykologiske Aspekter af Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
 • Maria Iachina, lektor, biostatistiker, ph.d., Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
 • Kjeld Andersen, professor, overlæge, ph.d., Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetsfunktionen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
 • Torben Riis Rasmussen, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Henrik Kirstein Jensen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Lungemedicinske afdelinger i Roskilde, Næstved, Odense, Vejle, Sønderborg, Aarhus og Aalborg
 • Onkologiske afdelinger i Roskilde, Næstved, Odense, Vejle og Sønderborg
 • Thoraxkirurgisk afdeling i Odense
 • Rehabiliteringsafdelinger på deltagende sygehuse
 • Patientrepræsentanter
 • Repræsentanter fra deltagende regioners kommuner og almen praksis
 • Øvrige interessenter

Arrangementer
Workshop om social sårbarhed ved lungekræft, 5. marts 2020