Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kr.

Glioblastom er en uhelbredelig type hjernekræft. Patienter lever ca. 15 måneder efter diagnose, selvom de gennemgår operation, kemo- og stråleterapi efterfølgende. Få patienter lever længere, men det er uklart hvem og hvorfor. Siden 2016 har gruppen bag studiet opbygget erfaring med at tilbyde patienterne hel-genomsekventering af glioblastom-vævet. Fortolkning af resultaterne bliver diskuteret på nationale Tumor-boards med deltagelse af onkologer, genetikere molekylærbiologer mm. fra hele landet.

Nyere forskning på området peger på en ny prædiktiv markør, som kan bruges til at monitorere tumorens opførsel og effekten af behandling, og dermed bruges i forbindelse med immunterapeutisk behandling. Der er tale om en variant af et proteinbaseret enzym, en protein kinase påsat en fosfat-gruppe, fosforyleret ERK-2.

Proteinernes præcise form og funktion påvirker mikromiljøet omkring tumoren. Et enkelt muteret gen kan resultere i mange anderledes proteinfoldninger. Med metoden proteomics, kan gruppen bag studiet undersøge om specifikke proteinters foldninger og fosforylering er samstemmende med en bestemt opførsel af glioblastomet. Dermed har proteomics potentiale for at være en ny metode til at finde de længe eftersøgte biomarkører, der kan hjælpe med både at forudsige glioblastomers forløb og vurdere effekten af en behandling.

Gruppen bag dette investigator-initierede studie vil undersøge proteinfoldninger under forskellig onkologisk behandling, og bruge den individuelle analyse til at fremme personlig medicin ved de nationale ugentlige tumor-boards.

Resultaterne giver mulighed for at undersøge for biomarkører af både prognostisk og prædiktiv karakter, altså der både kan bruges til at forudsige forløbet og kan bruges til at vurdere behandlingens effektivitet.

Der er tale om et eksempel på translationel forskning, hvor patienterne kan opnå direkte effekt af basal forskning.

Yderligere agter studiet at være nationalt foregangsstudie på området, som kan bruges som reference for mindre Proteomics-studier i fremtiden.

Projektet bliver startet op ved det nationale DCCC Brain Tumor Center i samarbejde med Proteincenteret ved Københavns Universitet og Genomiske medicinske afdelinger på Rigshospitalet, Odense og Aalborg Sygehus

Tværfaglig organisation:
DCCC-Brain Tumor Center, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet,  DNOG – Dansk Neuroonkologisk gruppe (DMCG for hjernetumorer)

Deltagende parter

Rigshospitalet 

  • Associeret professor, dr. Med. Hans Skovgaard Poulsen, DCCC-Brain Tumor Center
  • Klinisk professor, ledende overlæge Ulrik Lassen, Klinisk Onkologisk afdeling og DCCC-Brain Tumor Center. Primær kontaktperson, e-mail: ulrik.lassen@regionh.dk
  • Klinisk assistent, læge, Simone Bendix Maarup, DCCC-Brain Tumor Center
  • Afdelingslæge, PhD Benedikte Hasselbalch, DCCC-Brain Tumor Center

Odense universitetshospital

  • Afdelingslæge, PhD Rikke Dahlrot, Onkologisk Afdeling R

Aalborg universitetshospital

  • Overlæge Charlotte Aaquist Haslund, Onkologisk afdeling

Københavns universitet 

  • Seniorforsker Filip Mundt, MSc., PhD. & Senior Scientist - Mann lab, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Projektet er bakket op af DMCG Hjernetumor ved;

  • René J. Laursen, overlæge, ph.d., Formand for Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DMCG hjernetumor), Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Nyheder:

Netværk og kliniske studier runder milepæl på 100 støttede aktiviteter fra DCCC, marts 2022