Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kr.

Socialt og psykologisk sårbare klarer sig dårligere end andre, når de rammes af brystkræft. De har svære ved at passe deres behandling og oplever en støtte sygdomsbyrde. Derfor er der brug for i højere grad at identificere disse patienter og målrette støtten til dem.

Derfor støtter DCCC til forberedelse af dette investigator-initieret studie. Visionen er at opnå viden om, hvordan vi får ændret klinisk praksis til i højere grad at støtte socialt og psykologisk sårbare brystkræftpatienter i at gennemføre behandlingen og håndtere bivirkninger samt senfølger og dermed at forbedre deres livskvalitet. Det vil være første gang man nationalt forsøger at identificere særligt sårbare brystkræftkræftpatienter for at tilbyde dem et særligt sygeplejerskeforløb som en del af kræftbehandlingen.

Tværfaglig organisation
Studiet vil blive forankret i DBCG - Dansk Brystkræft Gruppe. Den foreløbige projektgruppe omfatter allerede en række både læger og sygeplejersker fra DBCG, men dette forberedelsesarbejde skal sikre at alle relevante brystkræftafdelinger får mulighed for at deltage.

Deltagende parter
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

 • Pernille Envold Bidstrup, Seniorforsker, Leder af forskningsgruppen Psykologiske Aspekter af Kræft. Primær kontaktperson, e-mail: pernille@cancer.dk
 • Susanne Dalton, Professor, Læge, Ph.d., Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, Afdeling for Klinisk Onkologi og Palliative Enheder, Sjælland Universitetshospital, & Leder af forskningsgruppen Ulighed i Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
 • Rikke Langballe, Sygeplejerske, Postdoc, Psykologiske Aspekter af Kræft

Sjællands Universitetshospital

 • Vesna Glavicic, Læge, Klinisk Onkologisk Afdeling,
 • Stine Thestrup Hansen, Sygeplejerske, Ph.d., Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling
 • Anne Juel Christensen, Læge, Onkologisk Afdeling,
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Troels Bechmann, Overlæge, Ph.d., Onkologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

 • Lone Jørgensen, Sygeplejerske, Ph.d., Lektor i Klinisk Sygepleje, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling & Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, & Klinisk Institut Aalborg Universitet

Rigshospitalet

 • Ulla Brix Tange, Overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Helle Gyllenvang, Sygeplejerske, Onkologisk Afdeling
 • Christoff er Johansen, Professor, overlæge, CASTLE Cancer Late Eff ect Research, Onkologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

 • Karen Henneberg, Sygeplejerske, Onkologisk Afdeling
 • Annette Zölner, Sygeplejerske, Ph.d., Plastik- og Brystkirurgi
 • Peer Christiansen, Professor, overlæge. DCCL – Dansk Center for Brystkræftsenfølger, Plastik- og Brystkirurgi
 • Pernille Bech, Sygeplejerske, cand.cur., DCCL – Dansk Center for Brystkræftsenfølger, Plastik- og Brystkirurgi

Herlev-Gentofte Hospital

 • Birgitte Mertz, Sygeplejerske, Afdeling for Brystkirurgi
 • Niels Kroman, Professor, Overlæge, Afdeling for Brystkirurgi og Chefl æge ved Kræftens Bekæmpelse

Patientperspektivet

 • Randi Krogsgaard, patientrepræsentant

Nyheder:

Usædvanligt stærkt ansøgningsfelt: DCCC uddeler rekordmange midler i første ansøgningsrunde i 2023, marts 2023