Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kr.

Med RESPONSE vil der blive udvikler og afprøver et nyt opfølgningsprogram til patienter opereret for tyk- og endetarmskræft, stadie I og II. Det nuværende program fokuserer ensidigt på tilbagefald, hvilket kun 5-12% får. Derimod oplever 30-50% moderat-svære psykiske/fysiske senfølger.

Ved at bruge cirkulerende kræftcelle DNA (ct-DNA) som markør for tilbagefald i stedet for CT-scanninger, vil man kunne frigøre ressourcer til monitorering og behandling af senfølger. Hele opfølgningsprogrammet og monitorering skal styres af patienten selv fra en smartphone app, for at øge patientautonomien.

Det forventes at det helhedsorienterede, patientstyrede opfølgningsprogram vil forbedre livskvaliteten ift. det nuværende program, uden at forringe overlevelsen eller øge omkostningerne.

Tværfaglig organisation:
Studiets styregruppe er solidt forankret i DCCC. I studiegruppen sidder repræsentanter fra 4 af DCCC’s nationale centre: DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling, Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi (ACROBATIC), Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger

Deltagende parter:
Styregruppe:

 • Læge, Ph.d. Mai-Britt Worm Ørntoft, Afd. for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: mwo@clin.au.dk
 • Professor Claus Lindbjerg Andersen, Afd. for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital
 • Professor Lene Hjerrild Iversen, Kirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 • Professor Peter Christensen, Kirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 • Professor Ole Thorlacius-Ussing, Kirurgisk Afd., Aalborg Universitetshospital
 • Professor Robert (Bobby) Zachariae, Afd. for Onko-psykologi, Aarhus Universitet
 • Lektor Liza Sopina, Dansk Center for Sundhedsøkonomi, DaCHE, Syddansk Universitet

Repræsentation fra rekrutteringsafdelingerne:

 • Professor Lene Hjerrild Iversen, Kirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 • Professor, overlæge Ole Thorlacius-Ussing, Kirurgisk Afd., Aalborg Universitetshospital
 • Afd.leder, overlæge Uffe Schou Løve, Kirurgisk afd., Regionshospitalet, Viborg
 • Lektor, overlæge Anders Husted Madsen, Kirurgisk Afd., Regionshospitalet, Gødstrup
 • Afd.leder, overlæge Anne-Sofie Kannerup, Kirurgisk afd., Regionshospitalet Randers
 • Overlæge Per Vadgaard Andersen, Kirurgisk Afd., Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Overlæge Mads Klein, Kirurgisk Afd., Herlev Hospital
 • Overlæge Nis H. Schlesinger, Kirurgisk Afd., Bispebjerg Hospital
 • Lektor, overlæge Kåre Gotschalck Sunesen, Kirurgisk Afd., Regionshospitalet, Horsens
 • Overlæge Camilla Qvortrup, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet

Nyheder:

Usædvanligt stærkt ansøgningsfelt: DCCC uddeler rekordmange midler i første ansøgningsrunde i 2023, februar 2023