Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kr.

Blærekræft (Non-muscle invasive bladder cancer, NMIBC) er en bred diagnose, som dækker over flere typer af tumorer med meget forskellige prognoser. Med de hidtidige metoder har man kun delvist kunnet forudse risiko for tilbagevending af tumor eller tumorer med potentiale for at sprede sig. Derfor er der behov for værktøjer og biomarkører på området.

Gruppen bag dette investigator-initierede studie vil bruge og dermed også teste to værktøjer:

 1. Gruppen har tidligere udviklet et molekylært tumor-klassifikationssystem til risikoinddeling, baseret på molekylære karakteristika (Nature Com, 2021).
 2. Cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) ved tidlig stadie blærekræft, har gruppen bag studiet tidligere fundet er associeret med sygdomsaggressivitet, som kan udvikle sig til metastatisk sygdom (Eur Urol, 2016).

I studiet vil gruppen bruge værktøjerne til at afgøre, om der skal sættes tidligere ind med en mere aggressiv behandling af tidlig stadie blærekræft – og i tilfælde, hvor både molekylær profil og klinisk profil tyder på en aggressiv kræfttype, supplere med en i øjeblikket eksperimentel systemisk immunterapi (checkpoint inhibitor) også fra et tidligere tidspunkt end hidtil.

Gruppen bag studiet håber at afgøre om behandling, som er blevet givet på baggrund af det molekylære risikosystem og ctDNA for højrisikopatienter, kan give en bedre sygdomsbehandling for en gruppe af blærekræftpatienter.

Studiet er planlagt til at blive udført på adskillige kliniske afdelinger fordelt i landet. Studiet vil trække på allerede eksisterende samarbejde mellem afdelingerne i et andet studie (TOMBOLA).

Status januar 2024: Dette initiativ har udarbejdet en protokol, hvor alle inden for den danske blærekræftsforskning har deltaget. Diskussionerne inden for initiativet har klargjort, at der er behov for biomarkør-guidede kliniske forsøg for at optimere behandlingen i fremtiden. Dog har gruppen bag dette initiativ ikke kunnet opnå støtte fra nogen farmaceutiske virksomheder til studiemedicin, hvilket har forhindret fortsættelsen af det aktuelle studie.

Tværfaglig organisation
DMCG Danish Bladder Cancer Group og nationalt forskningscenter DCCC ctDNA

Deltagende parter

Molekylære analyser vil blive foretaget ved:

 • Lars Dyrskjøt Andersen, professor, PhD, Aarhus Universitet, samt Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital, og medleder af det Nationale Forskningscenter DCCC ctDNA, lars@clin.au.dk
 • Associate professor, PhD, Karin Birkenkamp-Demtröder

Involverede urologiske afdelinger

 • Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Professor, DMSc, Jørgen Bjerggaard Jensen

 • Urologisk afdeling, Gødstrup Hospital, Gødstrup, Professor, DMSc, Jørgen Bjerggaard Jensen

 • Urologisk afdeling, Herlev Hospital, overlæge Gitte Wrist Lam

 • Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, overlæge Knud Fabrin

 • Urologisk afdeling, Odense Universitetshospital, overlæge Thor Knak Jensen

 • Urologisk afdeling, Rigshospitalet, overlæge, ph.d. Ulla Joensen, dr.med

 • Urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, overlæge, ph.d. Juan Vasquez

 • Onkologiske behandlinger bliver udført i samarbejde med:
 • Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, overlæge Mads Agerbæk
 • Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, overlæge, ph.d. Line Hammer Dohn
 • Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, overlæge, ph.d. Andreas Carus
 • Onkologisk afdeling, Rigshospitalet, overlæge Helle Pappot, dr.med
 • Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital, overlæge Niels Viggo Jensen

Nyheder

Netværk og kliniske studier runder milepæl på 100 støttede aktiviteter fra DCCC, marts 2022