Et af DCCC’s overordnede indsatsområder er at styrke det nationale, tværfaglige samarbejde indenfor kræftforskning og -behandling og det er med afsætte heri, at vi siden 2017 har støttet nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet med op til fem millioner kroner årligt.

Denne pulje er en del af DCCCs bidrag til, at Danmark kan fungere som ét samlet forskningsnetværk med høj og ensartet kvalitet. Det er muligt at søge op til 200.000 kr. til ét initiativ, og der er ansøgningsfrist 4 gange årligt. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse.

Vi giver denne støtte som ‘seed money’ med det formål at understøtte og opbygge infrastruktur for mere vidensdeling og samarbejde om forskning og udvikling af de forskellige elementer i et kræftforløb. Dertil at forbedre kræftforskeres muligheder for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

Puljeopslaget findes her.

Vejledning til ansøgere her.

Har du spørgsmål til oplaget eller vejledningen så kontakt Anne Friis Kreilgaard på anne.kreilgaard@dccc.dk eller +45 4291 2161.

På siden Aktiviteter og Netværk er det muligt at danne sig et overblik over de initiativer, som DCCC har støttet. Kommende aktiviteter annonceres i kalenderen.

Ansøgningsfrister

Deadline for ansøgninger til puljen i 2024:

1. februar 2024 kl. 08:00 (lukket)

22. april 2024 kl. 08:00 (lukket)

12. august 2024 kl. 12:00

23. oktober 2024 kl. 12:00

Ansøgningsskemaer

Ansøgninger i kategorien "Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier" skal indsendes via dette link: 
Ansøgningsskema - forberedelse kl. studier

Ansøgninger i de øvrige kategorier skal indesendes via dette link: 
Ansøgningsskema - øvrige kategorier