DCCC ønsker at styrke det nationale, tværfaglige samarbejde indenfor kræftforskning og kræftbehandling. Det gør vi blandt andet ved at støtte nye initiativer i opstarten.

For før et nyt klinisk studie kan gennemføres eller et nyt netværk ser dagens lys, ligger der et stort forudgående arbejde. Med puljen ønsker vi at fremdyrke de gode initiativer og støtte dem i forberedelsesfasen – det gælder forberedelsen af nye kliniske studier, netværk, centerdannelser, store ansøgninger til initiativer inden for DCCC’s virke og kompetencegivende initiativer så som e-læring. Derudover støtter vi også vidensdeling, der hvor vi allerede har eksisterende viden, som der er brug for bliver bedre udbredt i hele landet – eksempelvis i form af et rejsehold, en serie af gå hjem-møder eller lignende.

Formålet med puljen er at opbygge en infrastruktur til mere vidensdeling, styrke det nationale samarbejde samt sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Dertil at forbedre kræftforskeres muligheder for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

Det er muligt at søge op til 200.000 kr. til ét initiativ, og der er ansøgningsfrist 4 gange årligt. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse. Hold øje med nyhedsbrevet, hvor vi annoncerer kommende ansøgningsfrister.

På siden Aktiviteter og Netværk er det muligt at danne sig et overblik over de initiativer, som DCCC har støttet. Kommende aktiviteter annonceres i kalenderen.  

Du finder information om muligheder for at søge støtte samt vejledning og krav til ansøgning på siden For ansøgere.

Ansøgningsfrister

Deadline for ansøgninger til puljen i 2023: 

19. februar (lukket)

7. maj (lukket)

3. september kl. 23:59

14. november kl. 15:00 

Læs mere

Pulje målrettet opfølgning efter kræft

Tryk her for at finde mere information og ansøgningsskema til puljen målrettet ’Opfølgning efter kræft’

Deadline: 11. oktober 2023 kl. 15:00