Nationale forskningscentre_web.jpg


Siden 2016 er der på strategiske områder etableret otte nationale centre i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. De nationale centre har til formål at styrke dansk forskning og opsamle erfaringer omkring udvikling og anvendelse af ny viden inden for forebyggelse, diagnostik, behandlingsmetoder, efterforløb og organisering på tværs af landet og specialer og til gavn for alle patienter i Danmark.

Centrene indgår i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og er støttet af Kræftens Bekæmpelse med Knæk Cancer midler.

KB logo.png