Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft fokuserer på at udvikle kliniske interventioner, der kan komme alle, også de socialt svageste kræftpatienter til gavn. Social ulighed i kræftoverlevelse er et voksende problem, og patienter med kort uddannelse, lav indtjening eller som bor alene har dårligere overlevelse end mere højtuddannede, velstillede kræftpatienter i parforhold. Den sociale ulighed er dokumenteret på alle trin i kræftforløbet lige fra primær forebyggelse til udredning og diagnose, behandling og til rehabilitering og palliation.

Centeret har samlet videnskabelige eksperter indenfor antropologi, psykologi, kræftbehandling, rehabilitering, palliation og epidemiologi og vil arbejde tværfagligt for at udvikle interventioner, der skal modvirke social ulighed i kræftforløbet og medvirke til, at alle kræftpatienter kommer bedst muligt igennem deres behandling og efterforløb.

Centeret ledes af professor Susanne Oksbjerg Dalton fra Sjællands Universitetshospital, hvor sekretariatet også ligger.

Centeret er organiseret i seks arbejdspakker med hvert sit fokusområde:

1. Hvad er på spil? Patientens og personalets perspektiv på kræftbehandlingen og på den kliniske hverdag som patienten skal navigere i og personalet arbejde i. Ledet af professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, KU.

2. Forandre praksis – ikke patienten: Ændring af klinisk praksis så der bliver plads til patienter der ellers ikke passer ind. Ledet af overlæge Jan Maxwell Nørgaard, Aarhus Universitetshospital.
 
3. Navigation i kompleks behandling: Navigering og behovsbaseret støtte til patienter med skrøbeligt netværk og få sundhedskompetencer. Ledet af seniorforsker Pernille Bidstrup, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter.

4. Imod alle odds: Livsstilsinterventioner til patienter med høj risiko for komplikationer efter kræftkirurgi. Ledet af professor Hanne Tønnesen, Bispebjerg Hospital.

5. Rehabilitering og palliativ behandling også til socialt sårbare patienter: Fokus på overgangen til palliativ behandling for socialt sårbare kræftpatienter. Ledet af professor Karen la Cour, REHPA.

6. Forberedelse i stedet for reparation: Intensiv træning til forebyggelse af fysisk svækkelse hos patienter i neoadjuverende onkologisk behandling. Ledet af professor Susanne O. Dalton.

Læs mere på centrets hjemmeside www.compas.dk

Kontakt
Professor, Susanne Dalton på mail: sanne@cancer.dk

Arrangementer