I kalenderen kan du finde information om kommende begivenheder i DCCC regi eller begivenheder, der har en relation til DCCC. Det inkluderer konferencer, internater, årsmøder og meget mere.

Der er mulighed for online tilmelding under de enkelte begivenheder. 

Hvis du ønsker at få et arrangement med tilknytning til DCCC i kalenderen, kan du skrive til dccc.info@rm.dk.

Abonnér

Kalender

Kommende begivenheder

 • 24-05-2018

  DCCC Personlig Medicin inviterer til et arbejdsmøde om recidiv og resistens. Formålet med mødet er at samle klinikere, så de kan sætte recidiv patienten i folkus og definere problemet samt drøfte muligheder for ét eller flere kliniske protokolforslag, der tilfredsstiller behovet for dokumentation af den nye diagnostik ved recidiv af kræftsygdomme.

 • 24-05-2018

  Tre seminarer af Richard Simon, tidligere direktør ved Biometric Research Program, the National Cancer Institute, USA

 • 28-05-2018

  NEXT Bioinformatik er et netværk af de kliniske bioinformatikere inden for kræftområdet på tværs af de fire universitetshospitaler (AalborgUH, AUH, OUH, RH). 

 • 13-06-2018

  The newly established cancer immunotherapy research network, IMMUNONET, cordially invites you to the inaugural meeting, where we will discuss the future of cancer immunotherapy research in Denmark. 

 • 18-06-2018

  DCCC COR inviterer til det første internat, hvor fokus udelukkende vil være på at skrive protokoller, som er rettet mod at undersøge (risiko for) hjertesygdom efter onkologisk behandling, såvel strålebehandling som systemisk behandling eller teste intervention over disse hjertesygdomme.

 • 30-08-2018

  Danske Kræftforskningsdage er et nyt, nationalt initiativ fra DCCC og DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.

 • 30-08-2018

  DCCC inviterer alle interesserede til at komme og blive klogere på immunterapi under kyndig vejledning af bl.a. Inge Marie Svane professor og overlæge ved Herlev Hospital og leder af det Nationale Forskningscenter for Immunterapi

 • 06-09-2018

  The objective of the Pathology Symposium is to provide a comprehensive in-depth update on selected common soft tissue tumors of the skin pertinent to everyday practice of skin pathology and to improve attendees’ diagnostic skills.

 • 12-11-2018
 • 27-11-2018

  DCCC DIBH inviterer til den første nationale workshop om deep inspiration breath hold (DIBH), hvor fokus vil være på brug og opstart af samt erfaringer med DIBH i forbindelse med stråleterapi.

 • 10-01-2019

  Arrangementet opdateres, når der er nærmere informationer.